موضوعات = برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
مطالعه و تحلیل دوره مس‌و‌ سنگ دشت مغان براساس داده‌های باستان‌شناختی یاتاق‌تپه‌سی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22059/jarcs.2021.319501.142989

علی کریمی کیا؛ رضا رضالو؛ اکبر عابدی؛ اردشیر جوانمردزاده


تپه طالبخان استقراری از عصر مفرغ در جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22059/jarcs.2022.344289.143131

حسینعلی کاوش


Recognition of the Historical and Architectural Identity of Alaki Caravansary- North of Marand; the Study of Documents and Remains

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.344774.143137

علی نعمتی بابای لو؛ مهسا سعیدی مهرآباد


پژوهشی در چرایی غیبت اینشوشینک در متون مذهبی باروی تخت‌جمشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.344574.143135

سُرور خراشادی؛ علیرضا انتشاری نجف آبادی


شواهد باستانشناختی برای چرایی بالیدن زبان فارسی دری در خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22059/jarcs.2022.343747.143121

علی هژبری؛ احمدعلی اسدی؛ کمال الدین نیکنامی


بررسی گورآوندهای دوره ساسانی شمال ایران (ظروف فلزی) حاصل از کاوش های علمی باستان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jarcs.2022.337911.143082

سهیل احمدی واستانی؛ جبرئیل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان


Newly-dedicated Urartian inscription from Bastam by Rusa II

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 19-36

10.22059/jarcs.2022.337586.143079

Maryam Dara؛ Gholam Shirzadeh؛ Reza Heydari؛ Ali Khorablou


The North and South Central Plateau of Iran During the Third and Second Millennium BCE (3200-1500 BCE) *

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 153-180

10.22059/jarcs.2022.348692.143160

Hassan Fazeli Nashli؛ Siamak Sarlak؛ Javad Hoseinzadeh؛ Sahar Yazdani؛ Babak Rafiei-Alavi؛ Stacy .A. Carolin


In Search of the Message of Srōš: Investigation of the Deity Srōš and his Iconography During the Sasanian Period

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 181-197

10.22059/jarcs.2022.338945.143094

Rahele Koulabadi؛ Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar؛ Morteza Ataie


شناسایی توالی فرهنگی دشت مریوان؛ بر پایة پژوهش های میدانی باستان شناسی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 71-96

10.22059/jarcs.2022.279507.142704

مرتضی زمانی دادانه؛ سیروان محمدی قصریان؛ امیر ساعدموچشی


بازشناسی راه بزرگ خراسان در شمال استان مرکزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 233-260

10.22059/jarcs.2020.286724.142763

مجید منتظر ظهوری؛ اسماعیل شراهی