موضوعات = برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
بررسی و معرفی علائم سکه های شِکِل هخامنشی موجود در مخزن گنجینه استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22059/jarcs.2021.321766.143005

سامان سورتیجی؛ هایده خمسه؛ کمال الدین نیکنامی


مطالعه و تحلیل دوره مس‌و‌ سنگ دشت مغان براساس داده‌های باستان‌شناختی یاتاق‌تپه‌سی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22059/jarcs.2021.319501.142989

علی کریمی کیا؛ رضا رضالو؛ اکبر عابدی؛ اردشیر جوانمردزاده


نقوش انسانی گچ‌بری‌های نویافته بیشاپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.22059/jarcs.2022.336829.143077

مصیب امیری


پیشنهادی برای کاربری بناهای مکشوفه در محوطه ساسانی تل قلعه سیف‌آباد- کازرون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.22059/jarcs.2022.336364.143078

یعقوب محمدی فر؛ رضا نوروزی


غلام‌تپۀ جعفرآباد: بازشناسیِ یک محوطۀ اقماریِ سیلک 6 در کوهپایه‌هایِ کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22059/jarcs.2022.337559.143081

رضا ناصری؛ مهرداد ملک زاده


تپه طالبخان استقراری از عصر مفرغ در جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22059/jarcs.2022.344289.143131

حسینعلی کاوش


شناسایی توالی فرهنگی دشت مریوان؛ بر پایة پژوهش های میدانی باستان شناسی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 71-96

10.22059/jarcs.2022.279507.142704

مرتضی زمانی دادانه؛ سیروان محمدی قصریان؛ امیر ساعدموچشی


بازشناسی راه بزرگ خراسان در شمال استان مرکزی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 233-260

10.22059/jarcs.2020.286724.142763

مجید منتظر ظهوری؛ اسماعیل شراهی