تماس با ما

 

 

نشانی:تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچۀ آذین، ساختمان شماره 2 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ط.4 دفتر نشریة مطالعات باستان­شناسی

 

پست الکترونیکی:Jarcs@ut.ac.ir

تلفن:66978883-021                               فکس: 66978885-021

 

 


CAPTCHA Image