اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1016
تعداد پذیرش 249
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 581
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 268

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 296
تعداد مشاهده مقاله 492621
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 431789
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 487 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 343 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 228 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 117 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 25 %