آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1196
تعداد پذیرش 305
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 711
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 360

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 398
تعداد مشاهده مقاله 663644
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 537694
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 488 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 315 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 211 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 95 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 195 روز
درصد پذیرش 26 %