اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1150
تعداد پذیرش 288
تعداد پذیرش بدون داوری 29
تعداد عدم پذیرش 688
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 343

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 391
تعداد مشاهده مقاله 589352
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 498342
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 496 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 271 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 217 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 174 روز
درصد پذیرش 25 %