اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1047
تعداد پذیرش 257
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 619
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 286

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 326
تعداد مشاهده مقاله 506839
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 444903
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 512 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 343 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 111 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 182 روز
درصد پذیرش 25 %