اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1069
تعداد پذیرش 248
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 637
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 299

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 336
تعداد مشاهده مقاله 534090
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 463337
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 140 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 526 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 343 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 231 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 107 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 157 روز
درصد پذیرش 23 %