اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1165
تعداد پذیرش 300
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 696
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 349

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 393
تعداد مشاهده مقاله 630860
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 516623
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 497 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 315 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 215 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 184 روز
درصد پذیرش 26 %