اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 904
تعداد پذیرش 204
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 509
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 221

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 250
تعداد مشاهده مقاله 441880
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 385253
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 11 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 505 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 246 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 138 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 23 %