اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 966
تعداد پذیرش 233
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 567
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 257

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 265
تعداد مشاهده مقاله 466645
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 409596
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 510 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 233 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 121 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 24 %