اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 997
تعداد پذیرش 237
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 572
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 263

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 280
تعداد مشاهده مقاله 481548
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 423595
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 505 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 231 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 118 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 24 %