اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 929
تعداد پذیرش 220
تعداد پذیرش بدون داوری 12
تعداد عدم پذیرش 533
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 234

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 450907
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 393086
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 502 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 481 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 241 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 24 %