آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1223
تعداد پذیرش 316
تعداد پذیرش بدون داوری 26
تعداد عدم پذیرش 728
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 374

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 413
تعداد مشاهده مقاله 693015
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 567160
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 477 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 306 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 207 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 93 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 211 روز
درصد پذیرش 26 %