اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1107
تعداد پذیرش 269
تعداد پذیرش بدون داوری 21
تعداد عدم پذیرش 657
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 315

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 369
تعداد مشاهده مقاله 561366
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 482427
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 140 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 514 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 327 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 226 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 178 روز
درصد پذیرش 24 %