نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سابقه ارتباط ساکنان سرزمین‌های ایران و چین و به مدت‌ها پیش از ظهور اسلام بر میگردد. به گواهی منابع مکتوب و مستندات باستان شناسانه، تجربه موفق ارتباطی دو سرزمین حتی متعاقب سقوط ساسانیان ادامه یافت. با تغییر پایتخت جهان اسلام به بغداد، باب جدیدی از مراودات دریایی آغاز و موجبات رونق مسیر دریایی و رشد بنادر خلیج فارس را فراهم ساخت. گزارش‌های تاریخی سده‌های اولیه تا قرن دهم هجری، اطلاعات قابل توجهی را از روند مراودات پر فراز و نشیب این دو سرزمین ارائه می‌دهند. روند مراودات نشان داده است که با تحولات تاریخی دو جانبه همسو بوده است. اما این موضوع تاکنون از طریق مطالعات باستان‌شناسی که شواهد این ارتباطات را مستقیماً از طریق بررسی یافته‌های مکشوفه از این منطقه دنبال می‌کند، مورد ارزیابی قرار نگرفته است، از این نظر فهم واقعی آنها را دشوار می‌کند. با توجه به اینکه مطالعات باستان‌شناسی با رویکردی مسئله محور یافته‌های فرهنگی را مورد بررسی قرار می‌دهد، به دنبال این موضوع هستیم که گاهنگاری یافته‌های سفالی تا چه میزان بر روند مراودات و نوسان آن تاکید دارند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، از نتایج بررسی و مطالعات یافته‌های سفالی محوطه‌های باستانی این منطقه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد هر چند گزارش‌های تاریخی صراحتاً در پاره‌ای موارد بر لغو کامل مراودات یا غیر مستقیم بودن آن تاکید دارند اما گاهنگاری یافته‌های سفالی منطقه خلیج فارس روندی مستمر را در واردات آنها نشان می‌دهد و حاصل آن بر یکپارپگی اطلاعات، بویژه دقت در گاهنگاری یافته‌های سفالی و مطالعه کمی آنها تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Maritime trade between Iran and China in the first to tenth centuries AH based on the excavated pottery from the Persian Gulf region

نویسندگان [English]

  • tayebe rahimi
  • hassan karimiyan
  • kazem omidi

UNIVERSITY OF TEHRAN

چکیده [English]

Evidence has shown that the history of communication between the people of Iran and China goes back long before the rise of Islam. Attested by textual sources and archeological documents, the experience of successful communication between the two countries continued even after the fall of the Sassanid dynasty. Historical reports of the 1st to the 10th century AH provide important information about the ups and downs of relations between the two countries. The recovery of the their communication processes have shown that a mutual or double-sided history has resulted in a two-sided outcome. According to these reports, the process of communication contains four stages (pictures 3). But this has been put aside by a number of archeological researchers, who directly find evidence of early communication from the discovered documents, far from their actual understanding. and archeology having Cultural findings examined with a question-oriented behavior, we are looking for this concept so that by relying on pottery findings, can the question of “To what extent do the chronology of pottery findings emphasize the process of dealings and its turbulence?” be answered? In order to answer this question, the results and conclusions of investigation and studies of pottery findings in the ancient sites of this region have been used. The findings of the research showed that although the historical reports explicitly in some cases emphasize the complete cancellation of relations or its indirectness, but the chronology of the study of pottery finds in the Persian Gulf region shows a continuous trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Archeology
  • Persian Gulf
  • maritime trade
  • Siraf
  • Celadon pottery