نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه باستان شناسی شهر سوخته حفاظتگر حین کاوش های باستان شناسی مدیر عامل شرکت دیبا مرمت پارس مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ا

چکیده

شهر سوخته با حجم انبوهی از داده های فرهنگی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای نسبت به دیگر محوطه های هزاره سوم پیش از میلاد در فلات ایران برخوردار است؛ چراکه فراوانی آثار بدست آمده از آن، منابع مطالعاتی مناسبی در بررسی عملکرد و ذهنیت انسان این هزاره از رویارویی با مسائل متعددی در تولید صنایع گوناگون چون نساجی دارد که انسان امروزی با آن مواجه است. یکی از راه های اثبات این مدعا، از بررسی انواع پارچه های بدست آمده از این محوطه می باشد که با در برداشتن انواع الیاف و تکنیک های بافت پارچه، به همراه ابزار بدست آمده از این فرآیند، بازگوی ِاشراف آنان در برخورد با عملکرد خلاقانه در استفاده از ابزار و نحوه تولید پارچه است. بررسی ابزارهای بدست آمده و داده‌های مرتبط با این ابزارها، همچون پارچه های شهر سوخته، کمک شایانی در شناخت بخشی از فرهنگ این مردم در هزاره سوم پیش از میلاد می کند؛ پژوهش میدانی حاضر نیز با رویکردی توصیفی – تطبیقی، شاخص ترین نمونه پارچه های بافته شده با انواع تکنیک های بافت را به کمک تصاویر مورفولوژیکی، جداول و نمودارها، همراه مقایسه‌ی تطبیقی آنها به لحاظ ظاهری و کاربرد صحیح با ابزار بدست آمده و سپس، نمونه های مشابه امروزی، مورد بررسی، توصیف و تطبیق قرار می دهد که در بازگویی هرچه روشن تر از ترسیم بخشی از زندگی روزمره انسان عصر مفرغ ، به عنوان هنرمند- صنعتگر، درحوزه صنعت نساجی، بازشناسی فضای آن دوره زمانی را احیاء می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of Tools and Archeological Textiles of the Bronze Age (Shahr-i- Sokhtah), with similar today examples

نویسنده [English]

  • Haleh Helali Esfahani

Corporator of archaeological group of shahra sokhta conservator during archaeological excavations Director Manager od Diba maremat Pars compani university Teacher, Islaamic Azad university of Najafabad Esfahan

چکیده [English]

Shahr-i- Sokhtah, with a large amount of cultural data, has a special importance and position compared to other sites of the third millennium BC in the Iranian plateau; Because the abundance of works obtained from it, it has suitable study resources for examining the performance and mentality of man in this millennium of facing many issues in the production of various industries such as textile that facing today. One of the ways to prove this claim is by examining the types of textiles obtained from this area, which by taking the types of fibers and techniques of weaving, along with the tools obtained from this process, the narration of their nobles in dealing with creative performance in It is the use of tools and how to produce textile. Examining the obtained tools and the data related to those, such as the Shahr-i- Sokhtah’s textiles, helps a lot in understanding part of the culture of these people in the third millennium BC; The present field research also with a descriptive-comparative approach, the most representative samples of woven textiles with various techniques were obtained with the help of morphological images, tables and diagrams, along with their comparative comparison in terms of appearance and correct use with the obtained tools, examines, describes and compares similar examples today, which in retelling as clearly as possible from drawing a part of the daily life of the Bronze Age man, as an artist-craftsman, in the field of textile industry, revives the recognition of that time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahri Sokhtah
  • Weaving Tools
  • Weaving Textiles Technique
  • Archaeological Textiles
  • Bronze Age