دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 1 (1388)

مطالعات باستان شناسی

- نوع اعتبار علمی
- توالی انتشار  فصلنامه
   
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) Q1
- ضریب تاثیر 1394(Impact Factor) 0.194
- نوع داوری  دوسو ناآشنا
- زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
- نوع انتشار  الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار: دارد

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می‌پذیرد. صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد. قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی: نمره پذیرش در مجله ادب عربی  70 از 100 است.در ضمن نظر به سیاستگذاری انجام‌گرفته درخصوص ارتقای کیفی مجلات دانشگاه و نمایه‌سازی بین‌المللی آنها و بهبودکیفیت ارائه مطالب در سایت مجلات و تسهیل دسترسی مراجعان، گزینه اورکید (orcid) برای تمامی نویسندگان اجباری است. لذا ضروری است تمام نویسندگان پیش از ارسال مقاله به سایت (https://orcid.org) مراجعه و در آن ثبت نام کنند. همچنین واجب و ضروری است کلیه نویسندگان اطلاعات خود را به صورت گروه- دانشکده- دانشگاه- شهر- کشور .در بخش فارسی و انگلیسی مقالات مرقوم نمایند. شماره جدید دفتر مجله  61112572. 

قابل توجه  نویسنده گان محترم: جهت واریز هزینه چاپ نهایی مجله از طریق لینک  پرداخت هزینه مقاله برای نویسنده فعال شده و از آن طریق پرداخت نمائید،  لازم نیست به بانک مراجعه نموده یا از طریق دستگاه های خود پرداز و موبایل اقدام به پرداخت هزینه نمائید.

                              

       samimnoor.ir    مرکز اطلاع رسانی دسترسی آزاد      https://www.scopus.com/sources.uri(EBSCOhost)

 مجله مطالعات باستان شناسی در سایت بین المللی اسکوپوس نمایه می شود و همچنین  با مؤسسة باستان شناسی آلمان همکاری دارد.

 

مقاله پژوهشی
Study and analysis of the chalcolithic period of Moghan plain based on archaeological data of yatag tepesi
Study and analysis of the chalcolithic period of Moghan plain based on archaeological data of yatag tepesi

Ali Karimikiya؛ Reza Rezaloo؛ Akbar Abedi؛ Ardeshir Javanmardzade

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.319501.142989

چکیده
  The Aras river and other rivers in the Moghan region have played an important role in the formation of prehistoric sites. Although the Moghan plain has not received much attention in terms of archeological activities so far, While extensive scientific activities have been carried out in the Urmia Lake basin and the Moghan Plain region has been neglected in this ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
Gird-i Ashoan: The Geographic Span of Chaff-faced /Pisdeli Ware in the Late Chalcolithic in light of the Second Season of Archaeological Investigations of the Zab Basin, Northwest Iran
Gird-i Ashoan: The Geographic Span of Chaff-faced /Pisdeli Ware in the Late Chalcolithic in light of the Second Season of Archaeological Investigations of the Zab Basin, Northwest Iran

Mahnaz Sharifi

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.340765.143102

چکیده
  Excavations at Gird-i Ashoan, an archaeological mound in Piranshahr County in the Lower Zab Basin, provided remarkable insights into cultural traditions characterizing the region in the Late Chalcolithic. Whilst reflecting some indigenous peculiarities, its material culture exhibits broad affinities with Northwest Iran, Caucasia, and Anatolia. This evinces the ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
Recognition of the Historical and Architectural Identity of Alaki Caravansary- North of Marand; the Study of Documents and Remains
Recognition of the Historical and Architectural Identity of Alaki Caravansary- North of Marand; the Study of Documents and Remains

Ali Nemati-Babaylou؛ Mahsa Saidi Mehrabad

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.344774.143137

چکیده
  به دلیل اهمیت تبریز در دوره‌های مختلف تاریخی پس از حمله مغول تا پایان دوره قاجار ورود به این شهر در گزارشهای گوناگون منعکس شده است. کاروانسرای الکی از مهمترین بناهای بین راهی در شمال غرب ایران بوده است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
Preliminary study and introduction of recovered armaments from Parthian catacombs at Vestemin, Kiasar, Sari, considering 2015, 2017, and 2018 excavation seasons.
Preliminary study and introduction of recovered armaments from Parthian catacombs at Vestemin, Kiasar, Sari, considering 2015, 2017, and 2018 excavation seasons.

Abdolmotaleb Sharifi Hulaei؛ Bahman Firouzmandi؛ Kamal-Aldin Niknami

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.340656.143101

چکیده
  The contractor of the gas line transition from Damghan to Neka destroyed and recovered two tombs at 2014. The site is located 80 km south of Sari. Archaeological excavations led to discovering two historical cemeteries, settlements, and an Islamic castle and cemetery. Architectural remains and objects indicate historical catacomb burials. There are questions ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
The settlement pattern of ancient sites in the southeastern Sub-basins of the Caspian Sea, from the Hydro geomorphological perspective
The settlement pattern of ancient sites in the southeastern Sub-basins of the Caspian Sea, from the Hydro geomorphological perspective

Afsaneh Ehdaei؛ Mehran Maghsoudi؛ Seyed Mohammad Zamanzadeh؛ Mojtaba Yamani؛ Hasan Fazeli Nashli

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.353608.143178

چکیده
  The existence of water sources, especially rivers, is one of the most important factors in the site selecting. But from the past until now, the establishment of settlements by the rivers, despite countless blessings and benefits, had also some risks. In this research, using the study of sub-basins in the southeast of the Caspian Sea, firstly, the relationship ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
A Mineralographic study and elemental analysis of the Sasanian - Early Islamic potteries of Jahangir monument in Ilam, using petrographic, XRF, ICP and T.L Dating methods
A Mineralographic study and elemental analysis of the Sasanian - Early Islamic potteries of Jahangir monument in Ilam, using petrographic, XRF, ICP and T.L Dating methods

Leila Khosravi؛ Milad Baghsheikhi

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.354447.143181

چکیده
  no experimental studies using petrographic, XRF, ICP and T.L methods for analyzing Sasanian and Early Islamic pottery in Western Iran have been conducted. Therefore, the results of this study will reveal more information regarding pottery production process in this historical period . For this purpose, 8 pieces of pottery obtained from the excavations of Jahangir ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
Archaeobotanical studies in Feyzabad Site, in Aran-o-Bidgol City
Archaeobotanical studies in Feyzabad Site, in Aran-o-Bidgol City

Narjes Khan Fini؛ Reza Nouri Shadmahani؛ Mohsen Javeri؛ Mostafa Sarlak

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.356585.143190

چکیده
  Archaeobotany is one of the interdisciplinary sciences in archaeology. Archaeobotany studies plant remains in archaeological contexts. Based on plant findings, it discusses topics such as people's livelihood, agriculture, vegetation, climate changes, dating, etc. So, this course can reply many questions of archaeologists about an ancient site and people. In recent ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
The study of Mining and Metallurgy in the Central Part of Bam County,, Based on Archaeological Surveys and Historical Sources
The study of Mining and Metallurgy in the Central Part of Bam County,, Based on Archaeological Surveys and Historical Sources

Nazanin Khojasteh behzadi؛ Farzad Mafi؛ Seyed Mohammadamin Emami

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.358920.143203

چکیده
  Kerman region is one of the important mining regions in the world due to its huge and rich mineral resources. Bam County located in the southeast of Kerman had long ago become a center for connecting the southeast of Iran with Sistan and Afghanistan, due to its special geological and geomorphological conditions. Bam County has had great commercial and military ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
An archaeological Analysis of the Existing Shell Vessels (Libation Shell) in the Archaeological Contexts of the Iranian Plateau in the Third to the First Millennium B.C.
An archaeological Analysis of the Existing Shell Vessels (Libation Shell) in the Archaeological Contexts of the Iranian Plateau in the Third to the First Millennium B.C.

Abbas Motarjem؛ Parisa Naseri؛ David S. Reese

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.342641.143113

چکیده
  Sea shells are natural-biological objects. For a long time, in the geological layers in the form of fossils and later in the ancient layers as a result of human activities, they were discovered and datable. Archaeologists can use the provenance of shells in the functional analysis of ancient places; Social archeology and trade are placed. The results of archeological ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
From Apavortene to Abivard: Feasibility and identifying of Early Parthian City of Dara in Northeastern Iran
From Apavortene to Abivard: Feasibility and identifying of Early Parthian City of Dara in Northeastern Iran

Seyed Mehdi Mousavinia؛ Hassan Nami

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.356117.143188

چکیده
  According to the classical texts, Dara is an important city of the early Parthian period, which is located on the eastern borders of the Parthian Empire. This region has been documented as Apavortene, Zapaortenon, Partauticena and Apauarcticena in the classical sources. In this research, an attempt is made to provide relative speculations regarding the location ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
Continuity of Saljuq Architecture in Iran,, the Friday Mosque of Firdūs
Continuity of Saljuq Architecture in Iran,, the Friday Mosque of Firdūs

Alireza Anisi

دوره 15، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.366630.143239

چکیده
  This paper examines in detail the little-known Friday Mosque (masjid-i jāmi‘) of Firdūs, located southwest of the Khurasan, which has had a key role in developing Saljuq architecture in the area. The original scheme of the mosque was unclear. The lofty īwān and two flanking dome chambers on the west (qibla) side of the courtyard are the central core ...  بیشتر
معرفی دوازده گونه از آرایه‌های گچی در تزئینات معماری دوران اسلامی ایران 
 براساس شگردهای فنّی و جزئیات اجرایی
معرفی دوازده گونه از آرایه‌های گچی در تزئینات معماری دوران اسلامی ایران براساس شگردهای فنّی و جزئیات اجرایی

احمد صالحی کاخکی؛ حسام اصلانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 89-1069

چکیده
  براساس مطالعات میدانی و بررسی‌های مقدّماتی آزمایشگاهی بر روی آثار تزئینی گچی در ایران دوران اسلامی، مشخص گردید که کمینه 12 گونة مختلف از تزئینات، گچی وجود دارند که در هرگونه، جزئیات فنی به‌کار گرفته ...  بیشتر
تأملی در برخی نقش‌مایه‌های نمادین حیوانی بر مُهرها و گِل‌مهرهای ساسانی (نمونه‌های مورد پژوهش: مُهرها و گِل‌مهرهای ساسانی موزۀ مقدم)
تأملی در برخی نقش‌مایه‌های نمادین حیوانی بر مُهرها و گِل‌مهرهای ساسانی (نمونه‌های مورد پژوهش: مُهرها و گِل‌مهرهای ساسانی موزۀ مقدم)

مصطفی ده پهلوان؛ محمد قنواتی هندیجانی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22059/jarcs.2015.57747

چکیده
  یک دسته از مواد فرهنگی دورۀ ساسانی که اطلاعات فراوانی در اختیار ما قرارمی‌دهند،  مهرها و گل­مهرها هستند. در موزۀ مقدم دانشگاه تهران تعدادی مهر و گل­­مهر مربوط به دوره­های مختلف وجود دارد که ...  بیشتر
بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند
بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

محمدرضا نعمتی؛ علی صدرایی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 103-121

https://doi.org/10.22059/jarcs.2013.32122

چکیده
  دوره اشکانی به دلیل دوران طولانی امپراطوری ،گستردگی وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ،  شیوه‌های متنوعی جهت دفن اجساد وجود داشته است. تاکنون گورستانهای متعدی از این دوره با شیوه‌های متفاوت ...  بیشتر
چگونگی ساخت کانال سوئز توسّط داریوش
 و
 بررسی تأثیر سیاسی ـ اقتصادیِ آن در دورة هخامنشیان
چگونگی ساخت کانال سوئز توسّط داریوش و بررسی تأثیر سیاسی ـ اقتصادیِ آن در دورة هخامنشیان

رحیم ولایتی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1388، ، صفحه 177-201

چکیده
  اگر شروع حیات امپراتوری هخامنشی را از سال559 ق.م.، سال به قدرت رسیدن کوروش دوم، و پایان آن را سال 332 ق.م. فتح ایران توسّط اسکندر مقدونی بدانیم، در این 227 سال توسعة قدرت سیاسی و نظامی امپراتوری هخامنشی تعدادی ...  بیشتر
حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه‌ای از اوایل دوره قاجار
حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه‌ای از اوایل دوره قاجار

پریوش اکبری؛ هایده لاله؛ علی شجاعی اصفهانی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 193-219

چکیده
  حمام‌های عمومی در زمرة ابنیة عام‌المنفعه‌ای هستند که با ظهور دین اسلام،که مقدمة بسیاری از فرائضش تطهیر است، در سراسر قلمرو اسلام گسترش یافتند. متأسفانه از آغاز دوران اسلامی تا قرن هشتم هجری قمری، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه و معرفی نقش برجسته‌ای نویافته از دوره اشکانی در ارتفاعات دشت گرگان(هیرکان-ورکانه) با تاکید بر ارزیابی جایگاه اثر در بستر توالی فرهنگی منطقه
مطالعه و معرفی نقش برجسته‌ای نویافته از دوره اشکانی در ارتفاعات دشت گرگان(هیرکان-ورکانه) با تاکید بر ارزیابی جایگاه اثر در بستر توالی فرهنگی منطقه

محمدصادق داوری؛ عل محمد علاءالدین؛ جبرئیل نوکنده؛ حسن باصفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.300132.142860

چکیده
  بااستناد به منابع، هیرکانی باستان جزو سرزمین‌ اولیه حکومت پارت و یکی از اولین متصرفات آنها بشمار می‌رود. بدلیل انتقال مراکز قدرت حکومت پارتیان به مناطق غربی، مؤلفه‌های فرهنگی این دوره در منطقه شمال ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دره شام و مسئله تساهل مذهبی ایلخانان مغول در شمال‌غرب ایران (جلفا)
دره شام و مسئله تساهل مذهبی ایلخانان مغول در شمال‌غرب ایران (جلفا)

ثریا افشاری؛ لیلی نیاکان؛ بهروز عمرانی؛ محمد مرتضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.323475.143018

چکیده
  در سال 1398 شمسی، با هدف شناسایی و مطالعه‌ی محوطه‌های دوره‌ی ایلخانی در حاشیه‌ی رود ارس یک فصل بررسی و شناسایی با تمرکز بر منطقه دره‌ی شام در شهرستان جلفا در مابین دو استان آذربایجان شرقی و غربی انجام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و معرفی سفال‌های عصرآهن نی تپه: جلگه گرگان
بررسی و معرفی سفال‌های عصرآهن نی تپه: جلگه گرگان

مهدی جاهد؛ کمال الدین نیکنامی؛ جبرئیل نوکنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.323464.143017

چکیده
  ورکانه / هیرکانیا (جلگه گرگان، دهستان/مشهد مصریان) از مناطق کلیدی باستان‌شناسی در کلیت جغرافیایی ایران فرهنگی محسوب می‌شود. پژوهش‌های باستان‌شناسی در این منطقه عمری بیش از صدسال دارد، بااین‌وجود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برهم‌کنش های فرهنگی حوضه رودخانه بشار با دیگر مناطق و حوزه های مرتبط در عصرمفرغ بر اساس مطالعات گونه‌شناسی مقایسه‌ای مجموعه سفال‌های محوطه دزک
برهم‌کنش های فرهنگی حوضه رودخانه بشار با دیگر مناطق و حوزه های مرتبط در عصرمفرغ بر اساس مطالعات گونه‌شناسی مقایسه‌ای مجموعه سفال‌های محوطه دزک

سیاوش سراقی؛ حسن فاضلی نشلی؛ مرتضی حصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.333281.143064

چکیده
  چکیده: کاوش‌های باستان‌شناسی در حوضه رودخانه بشار در استان کهکیلویه و بویراحمد، برای نخستین بار شواهد و مدارکی در ارتباط با فرهنگ‌های عصرمفرغ قدیم و میانی در حوزه زاگرس جنوبی ارائه نمود. کاوش در این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه مجموعه زهاک در روند ترویج اندیشه های مهرپرستی و معماری مرتبط با آن
جایگاه مجموعه زهاک در روند ترویج اندیشه های مهرپرستی و معماری مرتبط با آن

امین مرادی؛ بهروز عمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.85614

چکیده
  در میان تواریخ کمتر تاریخی به قدر تاریخ پارتها تاریک و نارساست، تا جایی که اغلب مورخان، دوران سقوط هخامنشیان تا ظهور ساسانیان،(323 ق.م – 226م.) را کم ارزش پنداشته و این دوره تاریخی را از دیدگاه یونان مآبی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی گورآوندهای دوره ساسانی شمال ایران (ظروف فلزی) حاصل از کاوش های علمی باستان شناسی
بررسی گورآوندهای دوره ساسانی شمال ایران (ظروف فلزی) حاصل از کاوش های علمی باستان شناسی

سهیل احمدی واستانی؛ جبرئیل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

https://doi.org/10.22059/jarcs.2022.337911.143082

چکیده
  فاصله زمانی بین قرن سوم تا ششم میلادی (دوره ساسانی) ازنظر باستان‌شناسی و بررسی تحولات و دگرگونی‌های فرهنگی فلات ایران از اهمیت بسیار برخوردار است. در این دوره ساخت و استفاده از اشیای فلزی، خصوصاً فلزات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معنا بخشی سنت تدفینی تهی گور درشرق ایران: مطالعه ویژه محوطه‌های شهرسوخته، شهداد(خبیص) و خنامان
معنا بخشی سنت تدفینی تهی گور درشرق ایران: مطالعه ویژه محوطه‌های شهرسوخته، شهداد(خبیص) و خنامان

حسن باصفا؛ محمدصادق داوری؛ Nasir Eskandari

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.342386.143111

چکیده
  شناخت شیوههای تدفین بازتابی از فرهنگ و عقاید بشری است که در دوران مفرغ با ظهور و رشد مراکز مهم شهری اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. علاوه بر آن در دوران مفرغ ارتباطات تجاری بسیار گسترده شده و سبب شکل گیری مفاهیم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی و طبقه بندی دست افزارهای سنگیِ دوره شوشان میانه محوطه تل‌چگاسفلا
معرفی و طبقه بندی دست افزارهای سنگیِ دوره شوشان میانه محوطه تل‌چگاسفلا

عبدالوهاب دحدوح؛ حسن فاضلی نشلی؛ عباس مقدم؛ نصیر اسکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.355732.143185

چکیده
  دوره شوشان میانه در جنوب غربی ایران دارای شاخصه‌های متعددی است که از مهمترین آنها می‌توان به توسعه کشاورزی و دامپروری، گسترش وسعت محوطه‌ها و افزایش تراکم جمعیت اشاره کرد. مادامی‌که کشاورزی به طور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گاهنگاری مطلق C14 با روش طیف‌سنجی شتاب دهنده (AMS) و بررسی گونه منقوش سفال عصر مفرغ قدیم (حسنلو VII) در شمال غرب ایران بر اساس مطالعات دومین فصل کاوش باستان‌شناسی بروه
گاهنگاری مطلق C14 با روش طیف‌سنجی شتاب دهنده (AMS) و بررسی گونه منقوش سفال عصر مفرغ قدیم (حسنلو VII) در شمال غرب ایران بر اساس مطالعات دومین فصل کاوش باستان‌شناسی بروه

مهناز شریفی؛ barbara helwing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.351116.143168

چکیده
  حوضه رودخانه زاب یکی از مناطق مهم در ادبیات باستان‌شناسی شمال غرب است که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. تپه‌ بروه از محوطه های مهم استقراری منطقه است که مورد کاوش باستان‌شناسی قرار گرفت. پژوهش‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی باستان شناسی بخش شاهیوندِ شهرستان چگنی، استان لرستان
بررسی باستان شناسی بخش شاهیوندِ شهرستان چگنی، استان لرستان

محمد بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.357444.143193

چکیده
  شهرستان چگنی در نیمه غربی استان لرستان و در حدفاصل شهرستان‌های خرم‌آباد در شرق و کوهدشت در غرب قرار دارد. این شهرستان پیش از پژوهش حاضر دو فصل مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته بود. در راستای تکمیل مطالعات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گونه‌شناسی و فناوری صنایع سنگی غار هوتو از دوران میان‌سنگی تا مس و سنگ: تأملی بر اقتصاد بو‌می‌ در تولید دست‌افزارهای سنگی در ناحیه کناربوم دریای کاسپی
گونه‌شناسی و فناوری صنایع سنگی غار هوتو از دوران میان‌سنگی تا مس و سنگ: تأملی بر اقتصاد بو‌می‌ در تولید دست‌افزارهای سنگی در ناحیه کناربوم دریای کاسپی

مژگان جایز؛ حسن فاضلی نشلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.357605.143194

چکیده
  صنایع سنگی غارهای هوتو، کمربند، التپه و کمیشان، فراوان‌ترین یافته‌های حاصل از کاوش در این محوطه‌ها از دوران میان‎سنگی و نوسنگی هستند که با عنوان «میان‌سنگی کاسپی» شناخته می‌شوند. یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش منظر باستان شناختی
خوانش منظر باستان شناختی

فاطمه حیدری؛ هما ایرانی بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.315621.142968

چکیده
  محیط زندگی امروز، برآیند روابط میان مردمان زیسته درآن و طبیعت، از زمان پیدایش گونه انسان بر روی کره زمین تا به امروز است. فعالیت‌های انسانی و تغییرات ناشی از آن در بستر مکان، تحت تاثیر اعتقادات و نیاز‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش‌مایه‌های آجرهای لعابدار قلایچی و دلالت‌های محتوایی آن‌ها
بررسی نقش‌مایه‌های آجرهای لعابدار قلایچی و دلالت‌های محتوایی آن‌ها

عباس رزم پوش؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.303184.142879

چکیده
  آجر لعابدار یکی از زمینه‌های هنریِ مهم در حوزه فرهنگی مانّا است که در بناهای مذهبی و از جمله در معبد قلایچی استفاده شده است. آجرهای قلایچی حاوی طیف وسیعی از نقش‌مایه‌ها و نگاره‌ها هستند که علاوه بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روشمند و تحلیل روند شکل‌گیری محوطه پارینه‌سنگی خانه‌سر1 در شرق مازندران
بررسی روشمند و تحلیل روند شکل‌گیری محوطه پارینه‌سنگی خانه‌سر1 در شرق مازندران

حسین رمضان پور؛ کمال الدین نیکنامی؛ سجاد علی بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.322540.143010

چکیده
  محوطه خانه‌سر1 رخساره‌ای متشکل از نهشته‌های زمین شناختی پلیستوسن است که در 700 متری شرق غار کمیشان نکا قرار دارد. بر اساس روش نمونه‌برداری تصادفی روشمند، 4992 قطعه سنگ از این محوطه به دست آمد. دست‌ساخته‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جعل آثار تاریخی فرهنگی در ایران
جعل آثار تاریخی فرهنگی در ایران

محمد رضا زاهدی؛ حسن کریمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.285309.142753

چکیده
  با شروع عصر روشنگری از ابتدای قرن 18م و شکل گیری موزه ها، گالریها و مجموعه های خصوصی، موزه ها و گالری های بزرگ برای پر کردن سالن های نمایش خود نیاز به خرید آثار تاریخی فرهنگی داشته و در این میان جاعلان با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی ساختار آبرسانی و چرخۀ آب در کاخ عالی‌قاپوی اصفهان
معرفی ساختار آبرسانی و چرخۀ آب در کاخ عالی‌قاپوی اصفهان

علی شجاعی اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.360435.143214

چکیده
  عمارت عالی‌قاپوی اصفهان از جمله بناهای فاخر ساخته شده در دورۀ صفوی (907- 1135 ﻫ.ق.) اگر نه به عنوان شاخص‌ترین بنا که از مشهورترین آن‌ها به شمار می‌آید. عمارت کاخ از نمادهای معماری این دوران هر چند مورد توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زمین لرزه تاریخی 856 AD کومس : مروری بر مطالعات پارینه لرزه شناسی سامانه گسلی آستانه، البرز مرکزی
زمین لرزه تاریخی 856 AD کومس : مروری بر مطالعات پارینه لرزه شناسی سامانه گسلی آستانه، البرز مرکزی

حمید نظری؛ ژان فرانسوا ریتز؛ مگالی ریزا؛ رضا سلامتی؛ شنون ماهان؛ محمد علی شکری؛ ژان لوک میشلت؛ میشل مسلوت؛ محمد فروتن؛ شیرین زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.358711.143202

چکیده
  چکیده گسل آستانه به طور کلاسیک به عنوان سرچشمه ویرانگرترین رخداد لرزه ای تاریخ در شمال خاوری ایران، زمین لرزه856 کومس با بزرگای تخمینی بین 4/7 تا 9/7 توصیف می‌شود. در این مقاله بر پایه نتایج به دست آمده از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل معناشناختی هنر صخره‌ای در روستا‌های معین‌آباد، دربر، هفتان و قله گندم‌کوه شهرستان تفرش
تحلیل معناشناختی هنر صخره‌ای در روستا‌های معین‌آباد، دربر، هفتان و قله گندم‌کوه شهرستان تفرش

مریم محبعلی؛ احمد علی یاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.359699.143221

چکیده
  هنرمندان روزگار کهن با خطوط ساده بر مقصود هنری (سنگ) نگاره‌هایی را ایجاد و نشان و هویت خود را بر آن می‌زدند. این هنر غیر صوری ما را تشویق می‌کند تا با چشمی حساس‌تر به کاوش فرم‌های طبیعی سنگها-اشکال بپردازیم. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجارت دریایی ایران و چین در سده‌‌های یک تا ده هجری با تکیه بر سفال‌های مکشوفه از منطقه خلیج فارس
تجارت دریایی ایران و چین در سده‌‌های یک تا ده هجری با تکیه بر سفال‌های مکشوفه از منطقه خلیج فارس

طیبه رحیمی؛ حسن کریمیان؛ کاظم امیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

https://doi.org/10.22059/jarcs.2023.364689.143229

چکیده
  سابقه ارتباط ساکنان سرزمین‌های ایران و چین و به مدت‌ها پیش از ظهور اسلام بر میگردد. به گواهی منابع مکتوب و مستندات باستان شناسانه، تجربه موفق ارتباطی دو سرزمین حتی متعاقب سقوط ساسانیان ادامه یافت. با ...  بیشتر
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 412
تعداد نویسندگان 745
تعداد مشاهده مقاله 692,554
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 566,587
نسبت مشاهده بر مقاله 1680.96
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1375.21
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,223
تعداد مقالات رد شده 728
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 315
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 450
تعداد پایگاه های نمایه شده 14
تعداد داوران 275

ابر واژگان