مطالعات باستان شناسی

 

 

- نوع اعتبار علمی
- توالی انتشار  فصلنامه
   
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) Q1
- ضریب تاثیر 1394(Impact Factor) 0.194
- نوع داوری  دوسو ناآشنا
- زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
- نوع انتشار  الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار: دارد

 نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی

نمره پذیرش در مجله مطالعات باستان شناسی  70 از 100 است.
 

                    

     

 

                 

شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1399، صفحه 1-283 

10. بررسی سه ظرف سیمین نویافته ساسانی در مازندران

صفحه 179-198

10.22059/jarcs.2020.266204.142618

مهدی عابدینی عراقی؛ عبدالرضا مهاجری نژاد؛ محمد مرتضایی