شماره‌های پیشین نشریه

مطالعات باستان شناسی

 

 

نوع اعتبار علمی
- توالی انتشار  دو فصلنامه
   
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) Q1
- ضریب تاثیر 1394(Impact Factor) 0.194
- نوع داوری  دوسو ناآشنا
- زبان نشریه  فارسی و انگلیسی(مقاله کوتاه 1200 کلمه ا ی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار: دارد

 نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی

نمره پذیرش در مجله مطالعات باستان شناسی  70 از 100 است.
 

                    

     

 

                 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-271 

5. بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

صفحه 77-96

مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


10. نبرد بهرام گور در کشمهین؛ بازنگری در برخی از نقوش گچ‌بری بندیان درگز

صفحه 171-190

علی صدرایی؛ قلی نژاد مستنصر؛ حسین کوهستانی؛ محمود طغرایی؛ محیا آذر


11. تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

صفحه 191-210

ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


بانک ها و نمایه نامه ها