نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

2 استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشکده باستان شناسی کشور

4 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

10.22059/jarcs.2023.355732.143185

چکیده

دوره شوشان میانه در جنوب غربی ایران دارای شاخصه‌های متعددی است که از مهمترین آنها می‌توان به توسعه کشاورزی و دامپروری، گسترش وسعت محوطه‌ها و افزایش تراکم جمعیت اشاره کرد. مادامی‌که کشاورزی به طور کلی گسترش یافته بود، استفاده از دست-افزارهای سنگی برای شخم زدن زمین‌ها، برداشت و آماده‌سازی محصولات اجتناب ناپذیر بود. نمونه‌های زیادی از این دست‌افزارها قبلاً در محوطه‌های پیش از تاریخ در دهلران و خوزستان شناسایی شده بود. دشت زهره در جنوب شرقی استان خوزستان دارای ظرفیت-های کشاورزی فراوانی است که در محوطه تل‌چگاسفلا، واقع در چشم انداز رودخانه‌ای دشت زهره، صدها دست‌افزار سنگی کشف شده است فرصتی را برای ما فراهم کرد تا از نظر گونه شناسی و کارکرد آنها در اقتصاد معیشتی جوامع هزاره پنجم قبل از میلاد بررسی کنیم. با طبقه بندی و مقایسه ابزارهای سنگی چگاسفلا با نمونه‌های دیگر کشف شده در دشت‌های دهلران و شوشان، مشخص شد که این دست‌افزارها در جوامع برای کشاورزی، ریسندگی و شکاری به طور مشابه مورد استفاده قرار گرفتند.دشت زهره در جنوب شرقی استان خوزستان دارای ظرفیت-های کشاورزی فراوانی است که در محوطه تل‌چگاسفلا، واقع در چشم انداز رودخانه‌ای دشت زهره، صدها دست‌افزار سنگی کشف شده است فرصتی را برای ما فراهم کرد تا از نظر گونه شناسی و کارکرد آنها در اقتصاد معیشتی جوامع هزاره پنجم قبل از میلاد بررسی کنیم. با طبقه بندی و مقایسه ابزارهای سنگی چگاسفلا با نمونه‌های دیگر کشف شده در دشت‌های دهلران و شوشان، مشخص شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An investigation and typology of stone implements of Tol-e Chega Sofla, a Middle Susiana period

نویسندگان [English]

  • Abdulwahab Dahdouh 1
  • Hassan Fazeli nashli 2
  • Abbas Moghaddam 3
  • Nasir Eskandari 4

1 Archaeology Department

2 Professor, Department of Archaeology, University of Tehran

3 Assistant professor of the National Institute of Archeology

4 Department of Archaeology, University of Tehran

چکیده [English]

The Middle Susiana period in the southwest of Iran has several characteristics, the most important of which are the development of agriculture villages and animal husbandry with the rise of settlements numbers and the increasing of population density. While the agriculture was generally expanded, the use of stone implements to plowing lands, harvesting and processing crops was inevitable. Many examples of these impalement had already been identified in the Neolithic sites in Deh Luran and Khuzestan. The Zohreh plain in the southeast of Khuzestan province has many agricultural capacities. Hundreds of stone implements have been discovered in the site of Tol-Chega Sofla, which is located in the riverine landscape of the Zohreh Plain made an opportunity for us to study them in terms of their typology and function in the subsistence economy of the fifth millennium BCE communities .By classifying and comparing the stone tools of Chega Sofla with other examples discovered in Deh Luran and Susiana plains, it has become clear that these implements are similarly used in communities for agriculture, spinning and hunting.

of the Zohreh Plain made an opportunity for us to study them in terms of their typology and function in the subsistence economy of the fifth millennium BCE communities .By classifying and comparing the stone tools of Chega Sofla with other examples discovered in Deh Luran and Susiana plains, it has become clear that these implements are similarly used in communities for agriculture, spinning and hunting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone implements
  • Chega Sofla
  • Southwest Iran
  • Middle Susiana
  • Agriculture