اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین کریمی دوستان

زبانشناسی استاد گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

gh5karimiut.ac.ir
61112582

سردبیر

حسن فاضلی

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران

hfazelinut.ac.ir
61112561

مدیر داخلی

محرم باستانی

دانشگاه تهران

bastani1353ut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدابراهیم زارعی

استاد دانشگاه بوعلی سینا

mohamadezareiyahoo.com

بهمن فیروز مندی

استاد دانشگاه تهران

firuzmandiut.ac.ir

حسن کریمیان

استاد دانشگاه تهران

hkarimiut.ac.ir

یعقوب محمدی فر

باستانشناسی استاد دانشگاه بوعلی همدان

ymohammadifaryahoo.com
61112561

مهدی مرتضوی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

mehdi.mortazavilihu.usb.ac.ir

کاظم ملا زاده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

mollazadyahoo.com

حکمت اله ملاصالحی

باستانشناسی دانشیار دانشگاه تهران

msalehiut.ac.ir
61112561

کمال الدین نیکنامی

استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

kniknamiut.ac.ir

علیرضا هژبر نوبری

دانشگاه تربیت مدرس

hejebrimodares.ac.ir

محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار

باستان شناسی دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

jelodarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رینهارد برنیک

موسسه باستان شناسی برلین آلمان

rbernbeczedat.fu-berlin.de

رنه بوشارلا

استاد CNRS، فرانسه

remy.boucharlatmom.fr

سوزان پولاک

موسسه باستان شناسی برلین آلمان

spollockzedat.fu-berlin.de

هالی پیتمن

استاد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

hpittmansas.upenn.edu

الیزابت کارتر

استاد دانشگاه کالیفرنیا آمریکا

carterhumnet.ucla.edu

باربارا کیم

استاد دانشگاه ورشو، لهستان

bkaimuw.edu.pl

روجر ماتیوس

استاد دانشگاه ردینگ انگلیس

matthewsgmail.com

یوشیهیر نیشیاکی

استاد دانشگاه توکیو ژاپن

nishiakigmail.com

دونالد ویتکمب

استاد دانشگاه شیگاگو آمریکا

whitcombyahoo.com

ماسیمو ویداله

پروفسور ماسیمو ویداله دانشگاه پادوا ایتالیا

massimoyahoo.com

باربارا هلوینگ

استاد دانشگاه سیدنی استرالیا

barbara.helwingsydney.edu.au