اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین کریمی­ دوستان

زبانشناسی استاد گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

gh5karimiatut.ac.ir
61112582

سردبیر

حسن فاضلی‌نشلی

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران

hfazelinatut.ac.ir
61112561

مدیر داخلی

محرم باستانی

دانشگاه تهران

bastani1353atut.ac.ir

کارشناس نشریه

حمیدرضا مشایخی

دانشگاه تهران

hr.mashaykhi.71atgamil.com

اعضای هیات تحریریه

محمد ابراهیم زارعی

استاد دانشگاه بوعلی سینا

mohamadezareiatyahoo.com

بهمن فیروزمندی

استاد دانشگاه تهران

firuzmandiatut.ac.ir

حسن کریمیان

دانشیار دانشگاه تهران

hkarimiatut.ac.ir

یعقوب محمّدی‌فر

باستانشناسی استاد دانشگاه بوعلی همدان

ymohammadifaratyahoo.com
61112561

مهدی مرتضوی

باستان شناسی پیش از تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

mehdi.mortazaviatlihu.usb.ac.ir

کاظم ملازاده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

mollazadatyahoo.com

حکمت‌اللّه ملاصالحی

باستانشناسی دانشیار دانشگاه تهران

msalehiatut.ac.ir
61112561

علیرضا هژبری نوبری

باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

hejebriatmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رینهارد برنیک

موسسه باستان شناسی برلین آلمان

rbernbecatzedat.fu-berlin.de

رنه بوشارلا

استاد CNRS، فرانسه

remy.boucharlatatmom.fr

سوزان پولاک

موسسه باستان شناسی برلین آلمان

spollockatzedat.fu-berlin.de

هالی پیتمن

استاد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

hpittmanatsas.upenn.edu

الیزابت کارتر

استاد دانشگاه کالیفرنیا آمریکا

carterathumnet.ucla.edu

باربارا کیم

استاد دانشگاه ورشو، لهستان

bkaimatuw.edu.pl

روجر ماتیوس

استاد دانشگاه ردینگ انگلیس

matthewsatgmail.com

یوشیهیر نیشیاکی

استاد دانشگاه توکیو ژاپن

nishiakiatgmail.com

دونالد ویتکمب

استاد دانشگاه شیگاگو آمریکا

whitcombatyahoo.com

ماسیمو ویداله

پروفسور ماسیمو ویداله دانشگاه پادوا ایتالیا

massimoatyahoo.com

باربارا هلوینگ

استاد دانشگاه سیدنی استرالیا

barbara.helwingatsydney.edu.au