تعداد مقالات: 235
3. درآمدی بر باستان‌شناسی و سیاست

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-13

بهرام آجرلو


4. بازسازی رژیم غذایی محوطة باستانی گوهر تپة مازندران بر اساس آنالیز ایزوتوپی نمونه‌های دندانی به دست آمده از آن محوطه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-14

فهیمه شیخ شعاعی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ حامد وحدتی نسب


5. سنت سفالگری ناحیۀ خداآفرین و نظریۀ پویایی فرهنگی عصر آهن

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-12

بهرام آجورلو؛ وحید عسکرپور


6. طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفالی‌های ساسانی- اسلامی بیشاپور مطالعه موردی: سفال‌های فصل نهم کاوش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-32

مصیب امیری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ فرهنگ خادمی ندوشن


7. قرائت خط خرده¬سفال کتیبه¬دار تپه هگمتانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-9

رسول بشاش کنزق


8. بیت هیلانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-20

فرشید ایروانی قدیم؛ مرتضی حصاری؛ ایمان افضلی


10. روش‌های باستان‌سنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تل‌آجری تخت‌جمشید

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-19

سید محمدامین امامی؛ سیمین آریا نسب؛ حسین احمدی؛ علیرضا عسگری چاوردی؛ پیر فرانجسکو کالیری


11. مدارکی نویافته از تولید مُهره در اوایل هزارۀ سوم ق.م در محوطۀ ریگ‌سرای ورزنه (سبا 9) (ساحل غربی باتلاق گاوخونی – اصفهان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ زهرا کامرانی؛ سعید ذوالقدر


12. مقایسه و بررسی ساختار ظروف سنگ مرمر منطقۀ جیرفت و شهر سوخته بر اساس مطالعات آزمایشگاهی XRD-XRF و پتروگرافی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-12

محمد امین امامی؛ پروین سلیمانی؛ مریم اکبری فرد


14. استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-15

نصیر اسکندری؛ حکمت الله ملاصالحی؛ حسن فاضلی نشلی


15. ساختارشناسی سفال‌های دوره‌ی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطه‌ی باستانی کهنه‌شَهَر آذربایجان‌ غربی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-17

حکیمه افشاری نژاد؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری؛ مهدی رازانی؛ کریم علیزاده


17. درآمدی باستان‌شناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اشکان اولی پوریان


18. ساختار بصری مشروعیت در آثار ساسانی و بیزانس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی


20. نویافته های کاوش باستان‌شناسی نجات شهری در منطقه مولوی تهران در دوران پیش‌ازتاریخ (ترانشه I)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-18

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ مهسا وهابی


21. بررسی و مطالعة سنگ نگاره‌های نویافتة دشت توس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-44

محمود بختیاری شهری


22. بررسی معادن و محوطه‌های مربوط به ذوب فلز در شهرستان بردسیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-37

علیرضا خسروزاده


24. ساختار‌شناسی سفال جلینکی متعلّق به دوران پارتی بر اساس مطالعات آرکئومتریک (باستان سنجی)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-34

سمیه نوغانی؛ سید محمد امین امامی