درآمدی بر باستان‌شناسی و سیاست

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-13

بهرام آجرلو


بیت هیلانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-20

10.22059/jarcs.2014.50373

فرشید ایروانی قدیم؛ مرتضی حصاری؛ ایمان افضلی


روش‌های باستان‌سنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تل‌آجری تخت‌جمشید

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-19

10.22059/jarcs.2015.54169

سید محمدامین امامی؛ سیمین آریا نسب؛ حسین احمدی؛ علیرضا عسگری چاوردی؛ پیر فرانجسکو کالیری


استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-15

10.22059/jarcs.2017.61722

نصیر اسکندری؛ حکمت الله ملاصالحی؛ حسن فاضلی نشلی


ساختارشناسی سفال‌های دوره‌ی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطه‌ی باستانی کهنه‌شَهَر آذربایجان‌ غربی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-17

10.22059/jarcs.2017.141742.142256

حکیمه افشاری نژاد؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری؛ مهدی رازانی؛ کریم علیزاده


ساختار بصری مشروعیت در آثار ساسانی و بیزانس

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-18

10.22059/jarcs.2018.68504

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی


The Hasanlu VII Culture in the Southern Lake Urmia Basin, Northwest Iran: A New Archaeological Outline

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-22

10.22059/jarcs.2020.311746.142936

Qader Ebrahimi؛ Reza Rezaloo؛ Michael Danti؛ Ardeshir Javanmardzadeh؛ Akbar Abedi