تعداد مقالات: 277
3. درآمدی بر باستان‌شناسی و سیاست

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-13

بهرام آجرلو


5. سنت سفالگری ناحیۀ خداآفرین و نظریۀ پویایی فرهنگی عصر آهن

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-12

10.22059/jarcs.2013.32114

بهرام آجورلو؛ وحید عسکرپور


6. طبقه‌بندی و گونه‌شناسی سفالی‌های ساسانی- اسلامی بیشاپور مطالعه موردی: سفال‌های فصل نهم کاوش

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-32

10.22059/jarcs.2012.35374

مصیب امیری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ فرهنگ خادمی ندوشن


8. بیت هیلانی

دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-20

10.22059/jarcs.2014.50373

فرشید ایروانی قدیم؛ مرتضی حصاری؛ ایمان افضلی


10. روش‌های باستان‌سنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تل‌آجری تخت‌جمشید

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-19

10.22059/jarcs.2015.54169

سید محمدامین امامی؛ سیمین آریا نسب؛ حسین احمدی؛ علیرضا عسگری چاوردی؛ پیر فرانجسکو کالیری


14. استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-15

10.22059/jarcs.2017.61722

نصیر اسکندری؛ حکمت الله ملاصالحی؛ حسن فاضلی نشلی


15. ساختارشناسی سفال‌های دوره‌ی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطه‌ی باستانی کهنه‌شَهَر آذربایجان‌ غربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

10.22059/jarcs.2017.141742.142256

حکیمه افشاری نژاد؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری؛ مهدی رازانی؛ کریم علیزاده


17. درآمدی باستان‌شناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

10.22059/jarcs.2018.214183.142323

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اشکان اولی پوریان


18. ساختار بصری مشروعیت در آثار ساسانی و بیزانس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22059/jarcs.2018.68504

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی


21. شکل‌گیری، توسعه و سقوط شهر «شاپور خواست» بر اساس داده‌های باستان‌شناختی و متون تاریخی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-25

10.22059/jarcs.2020.255895.142554

مهتاب اسلامی نسب؛ بهروز افخمی؛ حبیب شهبازی شیران


22. پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 11-30

10.22059/jarcs.2013.35939

اردشیر جوانمردزاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی