کلیدواژه‌ها = ساسانی
نقوش انسانی گچ‌بری‌های نویافته بیشاپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.22059/jarcs.2022.336829.143077

مصیب امیری


استراتژی نظامی در امپراتوری ساسانی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 45-42

10.22059/jarcs.2020.303502.142882

احسان خونساری نژاد؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سرور خراشادی


بررسی نقش مایه ها و کتیبه های تعدادی از مهرهای ساسانی موزه بوعلی سینا همدان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 161-178

10.22059/jarcs.2020.260783.142591

فریبا شریفیان؛ کتایون فکری پور؛ آزاده حیدرپور


تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 191-210

10.22059/jarcs.2019.73118

ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


ساختار بصری مشروعیت در آثار ساسانی و بیزانس

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-18

10.22059/jarcs.2018.68504

غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی


مطالعه‌ی تطبیقی نگارههای باستانی کوه خواجه زابل و شهر گور فیروزآباد

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 43-56

10.22059/jarcs.2018.240138.142467

غلامرضا رحمانی؛ احمد چایچی امیر خیز؛ محمد مکاری