دوره 15 (1402)
دوره 14 (1401)
دوره 13 (1400)
دوره 12 (1399)
دوره 11 (1398)
دوره 10 (1397)
دوره 9 (1396)
دوره 8 (1395)
دوره 7 (1394)
دوره 6 (1393)
دوره 5 (1392)
دوره 4 (1391)
دوره 3 (1390)
دوره 1 (1388)
شماره 2
مطالعات باستان شناسی
اسفند 1388، صفحه 1-201
شماره 1
مطالعات باستان شناسی
شهریور 1388، صفحه 1-240
پیشنهادی در چگونگی طرّاحی (مهندسی) شبکة تأمین آب در کاروانسرای کویری نوگنبد بر پایة نتایج به دست آمده از بررسی باستان شناختی منطقة نوگنبد ـ ارکان در نائین
پیشنهادی در چگونگی طرّاحی (مهندسی) شبکة تأمین آب در کاروانسرای کویری نوگنبد بر پایة نتایج به دست آمده از بررسی باستان شناختی منطقة نوگنبد ـ ارکان در نائین

محمّد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ جواد صفی نژاد

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 1-20

چکیده
  ارتباط بین مراکز مهمّ استقراری در فلات مرکزی ایران و به خصوص در مکان‌های کویری بدون داشتن سیستم ارتباطی مطمئن امکان‌پذیر نبوده است. در این بین، طرّاحی شبکه‌های ارتباطی ازطریق ساخت جاده‌هایی ...  بیشتر
بررسی و مطالعة سنگ نگاره‌های نویافتة دشت توس
بررسی و مطالعة سنگ نگاره‌های نویافتة دشت توس

محمود بختیاری شهری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 21-44

چکیده
  دشت حاصلخیز توس، واقع در میان دو رشته کوه هزارمسجد و بینالود به لحاظ دارا بودن شرایط زیست محیطی در طول هزاران سال اقوام مختلف را به سوی خود جذب کرده و از کهن‌ترین ایّام، بستر مناسبی را برای زیستن و تداوم ...  بیشتر
سوزیانای میانه در پرتو سفالینه‌ها
 (بر اساس بررسی تپّة سبز)
سوزیانای میانه در پرتو سفالینه‌ها (بر اساس بررسی تپّة سبز)

مهناز شریفی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 45-65

چکیده
  تپّه سبز به فاصلة 6 کیلومتری شمال بهبهان و در 100 متری شرق جادة آسفالته‌ای که بهبهان را به کارخانة سیمان و تاسیسات سدسازی سازمان آب و برق وصل می‌کند، قرار گرفته است. این تپّه در موقعیّت 50 درجه و 7 دقیقه ...  بیشتر
بررسی فن‌آوری سفالگری هزارة پنجم ق.م. با استفاده از روشهای آزمایشگاهی
 XRD و XRF در شمال مرکزی ایران*
بررسی فن‌آوری سفالگری هزارة پنجم ق.م. با استفاده از روشهای آزمایشگاهی XRD و XRF در شمال مرکزی ایران*

حسن طلایی؛ احمد علی یاری؛ یاسمن تقی ذوقی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 65-84

چکیده
  از جمله شواهد موجود برای بررسی فرایندهای تکنولوژیک در دورانهای پیش از تاریخ، سفال است که به فراوانی از بقایای باستانی، کشف و ضبط می‌شود. سفال به عنوان کهن‌ترین صنعت مردمان ساکن در فلات ایران، جایگاه ...  بیشتر
شواهدی از نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی (؟)
 جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران
شواهدی از نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی (؟) جوامع عصر آهن در مرکز فلات ایران

سجاد علی بیگی؛ شکوه خسروی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 85-108

چکیده
  مطالعه و درک ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع عصر آهن، یکی از جنبه‌های مهم مطالعات باستان شناسی این دوره به شمار می‌رود. تاکنون پژوهشهای باستان شناختی عصر آهن ایران تا حدّ زیادی به مطالعه ...  بیشتر
دشت مغان در دورة ساسانی
دشت مغان در دورة ساسانی

کریم علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 109-117

چکیده
  طبق بررسی‌های پیمایشی، بررسی تصاویر هوایی و ماهواره‌ای و کاوش‌های باستان شناختی که در چند سال اخیر در دشت مغان انجام شده، نویسندة مقاله می‌کوشد تا آن بخش از یافته‌های پروژة باستان شناسی دشت ...  بیشتر
بررسی و تحلیل استقرارهای اشکانی دامنه‌های شمالی الوند (همدان)
بررسی و تحلیل استقرارهای اشکانی دامنه‌های شمالی الوند (همدان)

عباس مترجم؛ بهزاد بلمکی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 135-153

چکیده
  طیّ این بررسی، در مجموع 29 محوطة دارای آثار اشکانی شناسایی شد. با تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، الگوهای استقراری محوطه‌ها بر اساس شاخصهای محیطی شامل ارتفاع، درجة شیب، منابع آب، پوستة زمین، پوشش ...  بیشتر
تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی
تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 119-133

چکیده
  ترکیب مدرک باستان شناختی ازجمله مفاهیمی است که تاکنون کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. باستان‌شناسان مکاتب فکری گوناگون، به روش‌های متفاوت، این مفهوم را به مثابه یک مدل و ابزار زبانی برای ارائة شواهدباستان ...  بیشتر
چهار تاقی میل‌میله‌گه؛ آتشکده‌ای از دورة ساسانی
چهار تاقی میل‌میله‌گه؛ آتشکده‌ای از دورة ساسانی

یوسف مرادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 155-183

چکیده
  چهارتاقی نویافتة میل‌میله‌گه یکی از آتشکده‌های دورة ساسانی است که همانند بسیاری از آتشکده‌های آن زمان با مصالح لاشه سنگ و ملات گچ ساخته شده است. این چهارتاقی که هستة اصلی باقیمانده از بنای بزرگتری ...  بیشتر
تأمّلی در شاخص سبک و نماد در مطالعة شواهد باستان شناختی
 و نقش آنها در میزان دسترسی به حوزة ادراکات گذشته
تأمّلی در شاخص سبک و نماد در مطالعة شواهد باستان شناختی و نقش آنها در میزان دسترسی به حوزة ادراکات گذشته

حکمت¬ا... ملّاصالحی؛ سیما یدالهی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 185-198

چکیده
  شکاف موضوعی (Dichotomy) از جمله معضلات جدّی در مطالعات باستان شناختی است؛ معضلی که بیش و کم، همة رشته‌ها و دانشهای انسانی و اجتماعی و تاریخی و حتّی برخی از دانشهای طبیعی نیز با آن رویارویند. لیکن این معضل ...  بیشتر
چرا جای‌نام شیماشکی احتمالاً نمی‌تواند در منطقۀ کرمان قرار داشته باشد؟
چرا جای‌نام شیماشکی احتمالاً نمی‌تواند در منطقۀ کرمان قرار داشته باشد؟

کمال¬الدین نیکنامی؛ بابک رفیعی علوی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1388، صفحه 199-215

چکیده
  این مقاله تلاش خواهد کرد تا با کنار هم قرار دادن و مقایس? داده‌های مکتوب و باستان‌شناختی نشان دهد که به چه دلیل، بر خلاف نظر تعدادی از محقّقین و باستان‌شناسان، نمی‌توان منطق? کرمان را گزین? مناسبی ...  بیشتر