نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان¬شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

ترکیب مدرک باستان شناختی ازجمله مفاهیمی است که تاکنون کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. باستان‌شناسان مکاتب فکری گوناگون، به روش‌های متفاوت، این مفهوم را به مثابه یک مدل و ابزار زبانی برای ارائة شواهدباستان شناختی مورد استفاده قرار می‌دهند. این گوناگونی‌ها منجر به شکل‌گیری دو مدل مختلف به نام مدل بافتی و مدل فیزیکی شده است که هر کدام، از مبانی نظری و استدلال‌های متافیزیکی ویژه‌ای برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introductory Approach to the Archaeological Record

نویسندگان [English]

  • Hassan Fazeli Nashli 1
  • Nadereh Abedi 2

چکیده [English]

The archaeological record is an insufficiently defined concept. The concept is used by archaeologists as a model for their evidence. As a model, it brings metaphysical implications to archaeological theory. Some of the implications of the concept of the archaeological record show that there are actually two different models of archaeological evidence as a record: physical model and textual model. Different conceptions of the archaeological record disagree more fundamentally on the formation processes that have produced the record.

کلیدواژه‌ها [English]

  • archaeological evidence
  • Archaeological record
  • Physical model
  • Textual model