نویسنده = کریمیان، حسن
تعداد مقالات: 5
1. مکان‌یابی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسی‌های باستان‌شناختی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-56

داوود پاکباز؛ جواد نیستانی؛ حسن کریمیان


3. گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-121

محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان


5. طلوع و غروب یک پایتخت: شکل‌یابی، توسعه، اقتدار و اضمحلال شهر سلطانیه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 39-54

همایون رضوان؛ حسن کریمیان