نویسنده = کریمیان، حسن
تعداد مقالات: 5
1. مکان‌یابی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسی‌های باستان‌شناختی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-56

10.22059/jarcs.2019.73098

داوود پاکباز؛ جواد نیستانی؛ حسن کریمیان


3. گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-121

10.22059/jarcs.2018.211719.142309

محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان