مکان‌یابی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسی‌های باستان‌شناختی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از شهر­هایی که جغرافیدانان و مورخان سده­ های اولیه و میانه­ ی اسلامی از آن یاد کرده‌اند و به توصیف آن پرداخته­ اند، شهر زیز است. زیز از شهر­های کوره­ ی ارّجان بود که در بخش شمال شرقی آن واقع شده بود. بر اساس متون تاریخی این شهر بر مسیر ارتباطی ارجان به اصفهان واقع شده بود و منبر و جامع داشت. هدف پژوهشی که نتایج آن در نوشتار حاضر ارائه گردید، تعیین موقعیت جغرافیایی و شناسایی محل دقیق شهر زیز است. در این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام یافت، تلاش بر آن بود  تا با تحلیل مقایسه­ ای نتایج مطالعات میدانی و  داده‌های اسنادی (منابع مکتوب) به این پرسش پاسخ گفته شود که کدام محوطه یا محوطه‌های باستانی بقایای شهر  زیز را در خود جای داده است؟ نتایج به‌دست‌آمده از داده ­های میدانی و بررسی‌های باستان‌شناسی و واکاوی متون تاریخی، موقعیت جغرافیایی شهر زیز را در شهرستان کنونی بویراحمد، در ناحیه­ زیز با محوطه­ ی «زیزِ نسه» مطابقت می ­دهند.

کلیدواژه‌ها