نویسنده = حسن کریمیان
بازتاب اندیشه های اعتقادی تشیع زیدی بر مسکوکات علویان تبرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22059/jarcs.2021.293180.142809

فاطمه قلی زاده؛ حسن کریمیان؛ جواد نیستانی


تحولات تاریخی شهر نطنز با اتکا به منابع مکتوب و شواهد معماری

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-81

10.22059/jarcs.2020.308552.142916

سیده سارا محمدی؛ حسن کریمیان؛ محسن جاوری


مکان‌یابی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسی‌های باستان‌شناختی

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 37-56

10.22059/jarcs.2019.73098

داوود پاکباز؛ جواد نیستانی؛ حسن کریمیان


گاهنگاری و روند تداوم استقرار شهر جندی‌شاپور با تکیه بر شواهد باستان‌شناختی

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 103-121

10.22059/jarcs.2018.211719.142309

محمد سعیدپور؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ حسن کریمیان