دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-167 
5. تحلیلی بر هویت پلاک‌های گچی شکار شاهی از چال ترخان– عشق‌آباد

صفحه 65-84

محمد اقبال چهری؛ مهرناز بهروزی؛ سید رسول موسوی حاجی


10. مطالعه و بررسی باستان‌شناختی گویجه قلعۀ مراغه

صفحه 147-165

حسین ناصری صومعه؛ بهمن فیروزمندی؛ محسن سعادتی


شماره‌های پیشین نشریه