دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه و معرفی نقش برجسته‌ای نویافته از دوره اشکانی در ارتفاعات دشت گرگان(هیرکان-ورکانه) با تاکید بر ارزیابی جایگاه اثر در بستر توالی فرهنگی منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22059/jarcs.2020.300132.142860

محمدصادق داوری؛ عل محمد علاءالدین؛ جبرئیل نوکنده؛ حسن باصفا


دره شام و مسئله تساهل مذهبی ایلخانان مغول در شمال‌غرب ایران (جلفا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22059/jarcs.2021.323475.143018

ثریا افشاری؛ لیلی نیاکان؛ بهروز عمرانی؛ محمد مرتضایی


بررسی و معرفی سفال‌های عصرآهن نی تپه: جلگه گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22059/jarcs.2021.323464.143017

مهدی جاهد؛ کمال الدین نیکنامی؛ جبرئیل نوکنده


بازتاب اندیشه های اعتقادی تشیع زیدی بر مسکوکات علویان تبرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22059/jarcs.2021.293180.142809

فاطمه قلی زاده؛ حسن کریمیان؛ جواد نیستانی


مطالعه و تحلیل دوره مس‌و‌ سنگ دشت مغان براساس داده‌های باستان‌شناختی یاتاق‌تپه‌سی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22059/jarcs.2021.319501.142989

علی کریمی کیا؛ رضا رضالو؛ اکبر عابدی؛ اردشیر جوانمردزاده


جایگاه مجموعه زهاک در روند ترویج اندیشه های مهرپرستی و معماری مرتبط با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22059/jarcs.2022.85614

امین مرادی؛ بهروز عمرانی


خوانش منظر باستان شناختی در اداراک معاصر (نمونه موردی تپه ازبکی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22059/jarcs.2021.315621.142968

فاطمه حیدری؛ هما ایرانی بهبهانی؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


اقتصاد معیشتی جامعه نوسنگی تپه خالصه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22059/jarcs.2022.309355.142921

حمید رضا ولی پور؛ حکمت الله ملاصالحی؛ آرتمیسم بختیار وند بختیاری؛ سیده معصومه فاضلی


تپه طالبخان استقراری از عصر مفرغ در جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22059/jarcs.2022.344289.143131

حسینعلی کاوش


طبقه بندی،گونه شناسی و تحلیل بقایای استخوان‌های جانوری محوطه سگزآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.318687.142985

مرجان ملابیرامی؛ مصطفی ده پهلوان؛ امید زهتاب ور


Recognition of the Historical and Architectural Identity of Alaki Caravansary- North of Marand; the Study of Documents and Remains

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.344774.143137

علی نعمتی بابای لو؛ مهسا سعیدی مهرآباد


پژوهشی در چرایی غیبت اینشوشینک در متون مذهبی باروی تخت‌جمشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.344574.143135

سُرور خراشادی؛ علیرضا انتشاری نجف آبادی


نقش و کارکرد صدف و مهره‌های صدف در معبد سرخ دم لری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.337720.143080

پریسا ناصری؛ عباس مترجم؛ دیوید اس ریز


شواهد باستانشناختی برای چرایی بالیدن زبان فارسی دری در خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22059/jarcs.2022.343747.143121

علی هژبری؛ احمدعلی اسدی؛ کمال الدین نیکنامی


بررسی گورآوندهای دوره ساسانی شمال ایران (ظروف فلزی) حاصل از کاوش های علمی باستان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jarcs.2022.337911.143082

سهیل احمدی واستانی؛ جبرئیل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان


Preliminary study and introduction of recovered armaments from Parthian catacombs at Vestemin, Kiasar, Sari, considering 2015, 2017, and 2018 excavation seasons.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22059/jarcs.2022.340656.143101

عبدالمطلب شریفی هولایی؛ بهمن فیروزمندی؛ کمال الدین نیکنامی


بررسی و تحلیل الگوی استقراری دوره‌ی اشکانی در دشتِ غربی دریاچه ارومیه ، بر اساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22059/jarcs.2019.288384.142777

فرنگیس میرزایی دمیرچی؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی


تحلیل گاهنگاری و روند تحول استقرارها از دوره اوروک تا پایان عیلام نو در دشت (پَتَک) دهلران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22059/jarcs.2022.348647.143159

شقایق هورشید


جامهای صدفی از پیش از تاریخ ایران و مناطق همجوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22059/jarcs.2023.342641.143113

عباس مترجم؛ پریسا ناصری؛ دیوید رایز


معنا بخشی سنت تدفینی تهی گور درشرق ایران: مطالعه ویژه محوطه‌های شهرسوخته، شهداد(خبیص) و خنامان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22059/jarcs.2023.342386.143111

حسن باصفا؛ محمدصادق داوری؛ Nasir Eskandari


طبقه‌بندی، گونه‌شناسی و گاهنگاری سفال‌‌ عصر آهن3 محوطه میدان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22059/jarcs.2023.341348.143105

کاظم ملازاده؛ محمد ابراهیم زارعی؛ محمد شعبانی