دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه و معرفی نقش برجسته‌ای نویافته از دوره اشکانی در ارتفاعات دشت گرگان(هیرکان-ورکانه) با تاکید بر ارزیابی جایگاه اثر در بستر توالی فرهنگی منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22059/jarcs.2020.300132.142860

محمدصادق داوری؛ عل محمد علاءالدین؛ جبرئیل نوکنده؛ حسن باصفا


دره شام و مسئله تساهل مذهبی ایلخانان مغول در شمال‌غرب ایران (جلفا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22059/jarcs.2021.323475.143018

ثریا افشاری؛ لیلی نیاکان؛ بهروز عمرانی؛ محمد مرتضایی


بررسی و معرفی سفال‌های عصرآهن نی تپه: جلگه گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22059/jarcs.2021.323464.143017

مهدی جاهد؛ کمال الدین نیکنامی؛ جبرئیل نوکنده


مطالعه و تحلیل دوره مس‌و‌ سنگ دشت مغان براساس داده‌های باستان‌شناختی یاتاق‌تپه‌سی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22059/jarcs.2021.319501.142989

علی کریمی کیا؛ رضا رضالو؛ اکبر عابدی؛ اردشیر جوانمردزاده


جایگاه مجموعه زهاک در روند ترویج اندیشه های مهرپرستی و معماری مرتبط با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22059/jarcs.2022.85614

امین مرادی؛ بهروز عمرانی


تپه طالبخان استقراری از عصر مفرغ در جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22059/jarcs.2022.344289.143131

حسینعلی کاوش


طبقه بندی،گونه شناسی و تحلیل بقایای استخوان‌های جانوری محوطه سگزآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.318687.142985

مرجان ملابیرامی؛ مصطفی ده پهلوان؛ امید زهتاب ور


Recognition of the Historical and Architectural Identity of Alaki Caravansary- North of Marand; the Study of Documents and Remains

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.344774.143137

علی نعمتی بابای لو؛ مهسا سعیدی مهرآباد


نقش و کارکرد صدف و مهره‌های صدف در معبد سرخ دم لری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22059/jarcs.2022.337720.143080

پریسا ناصری؛ عباس مترجم؛ دیوید اس ریز


شواهد باستانشناختی برای چرایی بالیدن زبان فارسی دری در خراسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22059/jarcs.2022.343747.143121

علی هژبری؛ احمدعلی اسدی؛ کمال الدین نیکنامی


بررسی گورآوندهای دوره ساسانی شمال ایران (ظروف فلزی) حاصل از کاوش های علمی باستان شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22059/jarcs.2022.337911.143082

سهیل احمدی واستانی؛ جبرئیل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان


Preliminary study and introduction of recovered armaments from Parthian catacombs at Vestemin, Kiasar, Sari, considering 2015, 2017, and 2018 excavation seasons.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22059/jarcs.2022.340656.143101

عبدالمطلب شریفی هولایی؛ بهمن فیروزمندی؛ کمال الدین نیکنامی


جامهای صدفی از پیش از تاریخ ایران و مناطق همجوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22059/jarcs.2023.342641.143113

عباس مترجم؛ پریسا ناصری؛ دیوید رایز


معنا بخشی سنت تدفینی تهی گور درشرق ایران: مطالعه ویژه محوطه‌های شهرسوخته، شهداد(خبیص) و خنامان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1401

10.22059/jarcs.2023.342386.143111

حسن باصفا؛ محمدصادق داوری؛ Nasir Eskandari


طبقه‌بندی، گونه‌شناسی و گاهنگاری سفال‌‌ عصر آهن3 محوطه میدان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22059/jarcs.2023.341348.143105

محمد شعبانی؛ محمد ابراهیم زارعی؛ کاظم ملازاده


The settlement pattern of ancient sites in the southeastern Sub-basins of the Caspian Sea, from the Hydro geomorphological perspective

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

10.22059/jarcs.2023.353608.143178

افسانه اهدائی؛ مهران مقصودی؛ سید محمد زمان زاده؛ مجتبی یمانی؛ حسن فاضلی نشلی


اِسفَنجِرد، شهری مدفون در شن‌زارهای مَجومِرد، یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jarcs.2023.353049.143174

محمد حسین عزیزی خرانقی؛ سمیرا عابدی؛ جلال هاشمی مجومرد