دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مطالعه‌ی مقدماتی و معرفی مجموعه سکه‌های هخامنشی مکشوفه از بندر عسلویه (؟) در مخزن گنجینه‌ی اداره کل میراث فرهنگی مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jarcs.2020.276508.142684

سامان سورتیجی؛ هایده خمسه؛ کمال الدین نیکنامی


2. پروژه باستان‌شناسی پیش‌ازتاریخ شرق ایران؛ نخستین فصل کاوش در محوطه کله‌کوب آیسک، استان خراسان جنوبی (1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.22059/jarcs.2020.301243.142867

محمد حسین عزیزی خرانقی؛ ماساشی آبه؛ سپیده جمشیدی یگانه؛ افشین اکبری


4. تحول ساختار معماری برج‌های خاموشی از دورة ساسانی تا سده‌های متأخر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22059/jarcs.2021.320017.142996

سید مهدی موسوی نیا


5. آجرهای منقوش عصر آهن ایران: گونه‌شناسی و کاربرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22059/jarcs.2020.282522.142726

اسیه دهقانی؛ حسن فاضلی نشلی


6. مطالعه‌ی مقدماتی و معرفی جنگ‌افزارهای مکشوفه از گورستان اشکانی وِستِمین کیاسرِ ساری، بر اساس کاوش‌های سال 1394 ، 1396و1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22059/jarcs.2021.321694.143004

عبدالمطلب شریفی هولایی؛ بهمن فییروزمندی شیره جینی؛ کمال الدین نیکنامی