کلیدواژه‌ها = الگوی استقراری
بررسی‌های باستان‌شناختی شرق آذربایجان، فصل اول؛ شمال شهرستان نمین، استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 221-238

10.22059/jarcs.2019.68542

محمد علیزاده سولا؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز افخمی


بررسی و تحلیل الگوی استقراری محوطه‌های مس‌وسنگ و مفرغ حاشیه جنوبشرقی دشت ملایر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-112

10.22059/jarcs.2017.64007

مجید ساریخانی؛ محمود حیدریان؛ پروانه احمد طجری


استقرارهای پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-15

10.22059/jarcs.2017.61722

نصیر اسکندری؛ حکمت الله ملاصالحی؛ حسن فاضلی نشلی