کلیدواژه‌ها = هخامنشی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-210

10.22059/jarcs.2019.73118

ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


2. تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-36

10.22059/jarcs.2019.73097

علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور


8. گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (خطّ و نوع متن‌ها )

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 49-62

بهمن فیروزمندی؛ لیلا مکوندی