کلیدواژه‌ها = هخامنشی
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-210

ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین


2. تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-36

علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور


3. هویت شناسی نقش نمادینِ انسان درون قرص ماه، براساس نمونه های هخامنشی و نقش قیزقاپان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-134

ایرج رضائی؛ بهمن فیروزمندی


4. چه کسانی در راه شاهی به مسافران خدمات ارائه می کردند؟

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-175

لیلا مکوندی


6. معمای سنگ میانی در کاخ مرکزی تخت جمشید

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-83

شاهرخ رزمجو


7. مطالعة باستان¬سنجی آجرهای لعاب¬دار هخامنشی به¬دست¬آمده ازکاوش¬های باستان¬شناسی محوطة تل آجری در شهر پارسه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 165-179

سودابه یوسف¬نژاد؛ رضا وحیدزاده؛ محمدحسن طالبیان


8. گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (خطّ و نوع متن‌ها )

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 49-62

بهمن فیروزمندی؛ لیلا مکوندی