کلیدواژه‌ها = دوران اسلامی
پیوستگی و ارتباط بین معنا و مصداق در سنگ قبور دوران اسلامی ایران (مطالعه موردی قوچ و شیر سنگی)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-1

10.22059/jarcs.2020.286487.142760

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی


ساخت و سازمان فضایی شهرهای ایران در گذار از دورۀ ساسانی به دوران اسلامی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 35-51

10.22059/jarcs.2017.61724

ستار خالدیان؛ حسن کریمیان؛ احمد پور احمد؛ حامد مظاهریان


بررسی باستان‌شناسی سفال‌های دورة اسلامی محوطة باستانی نچیر خانلق ری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 173-192

فیروز مهجور؛ محمد ابراهیمی¬نیا؛ حسین صدیقیان