جایگاه محله جوباره در تحولات تاریخی و تاثیر آن بر بافت شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشگاه کاشان

3 پژوهشکده باستان شناسی-عضو هیات علمی

چکیده

اصفهان یکی از شهرهایی است که علیرغم فراز و نشیبهایش همچنان قسمتهایی از بافت تاریخی آن هرچند بصورت پراکنده نسبتا سالم مانده است. دو عامل اقلیمی کمی بارش و پایین بودن رطوبت نسبی از طرفی و عدم وقوع زلزله های مخرب از طرف دیگر عواملی هستند که در سالم ماندن نسبی بافت قدیمی شهر بسیار موثر بوده اند.

انتخاب محله جوباره از این نظر اهمیت دارد که به عنوان قدیمی ترین محله شهر اصفهان و یکی از مراکز مهم جمعیتی از پیشینه ا‌ی درخشان برخوردار است. جوباره اصلی ترین هسته اولیه شکل گیری شهر اصفهان و قدیمی ترین محله مسکونی آن می باشد که قدمت آن بر اساس متون به دوره هخامنشی می رسد و مرکزیت استقرار یهودیان در آنجا بوده است. این محله از صدر اسلام تا قرن پنجم هجری به یهودیه معروف بوده است. در دوران سلجوقی این محله مرکزیتی خاص یافت و درست در مجاورت بناهای مهمی از جمله مسجد جامع و مجموعه دولتخانه سلجوقی و بازار و میدان شهر قرار گرفت. دراین مقاله به دنبال پاسخ به پرسشهای شامل: تاثیر محله جوباره در شکل گیری و رشد وگسترش شهر اصفهان در قرون اولیه اسلامی و نقش یهودیان به عنوان ساکنان بومی و اولیه آن در شکل گیری این محله تاریخی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position of the Jubara quarter in historical changes and its influence on the zone of Isfahan

نویسندگان [English]

 • Shahbaz Nouri Fesharaki 1
 • mohsen javeri 2
 • mohammad mortezayi 3
1 Ph.D. Candidate in Archeology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Archeology, Faculty of architecture and art, university of Kashan, Iran
3 Research fellow Iranian center for Archaeological research
چکیده [English]

Isfahan is one of the cities that, despite its ups and downs, remains Part of its historic texture is relatively healthy. on the other hand, there are two factors that have a relatively low rainfall and low relative humidity on the one hand and non-occurrence of destructive earthquakes on the other hand are factors that have been effective in maintaining the relative health of the old city.It is important to choose the quarter of juabra, which has a brilliant background as the oldest quarter in the city of Isfahan. The mosque is the main core of the city of Isfahan and its oldest residential neighborhood, dating back to the Achaemenid period and the centrality of the establishment of the Jews there. This neighborhood was famous for Judea form the beginning of Islam until the fifth century AH. During the Seljuk period, this quarter was specially located and adjacent to important monuments, in clouding the mosque and the Seljuk and market complex, and the city square.

This paper trys to answer the following questions: This impact of the jubara quarter on the formation and growth of the city of Isfahan in the early Islamic centuries and the role of the Jews as its native and primary inhabitants in the formation of this historic neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Isfahan"
 • "Jubra"
 • "Historical changes"
 • "Masjid-e- Jame"
 • "Islamic era"
 • تاریخ دریافت: 05 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 06 مهر 1400