کلیدواژه‌ها = ساسانیان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی سه ظرف سیمین نویافته ساسانی در مازندران

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 179-198

10.22059/jarcs.2020.266204.142618

مهدی عابدینی عراقی؛ عبدالرضا مهاجری نژاد؛ محمد مرتضایی


2. بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-96

10.22059/jarcs.2019.73100

مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


3. نبرد بهرام گور در کشمهین؛ بازنگری در برخی از نقوش گچ‌بری بندیان درگز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-190

10.22059/jarcs.2019.73113

علی صدرایی؛ قلی نژاد مستنصر؛ حسین کوهستانی؛ محمود طغرایی؛ محیا آذر


6. مکان‌یابی آتشکده‌های چهارگانۀ مِهر نِرسی: بررسی آتشکده‌های مسیر بیشابور ـ اردشیرخُره

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 159-176

جواد نیستانی؛ عباس نامجو؛ مهدی موسوی کوهپر


7. دشت مغان در دورة ساسانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 109-117

کریم علیزاده