مکان‌یابی آتشکده‌های چهارگانۀ مِهر نِرسی: بررسی آتشکده‌های مسیر بیشابور ـ اردشیرخُره

نویسندگان

1 استاد¬یار گروه باستان¬شناسی دانشگاه تربیت مدرّس

2 دانشجوی دکتری باستان¬شناسی دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

به نوشته طبری و بنابر تحقیقات تاریخی، مهرنرسی وزیر اعظم بهرام پنجم(439 ـ 421م.) در ولایت اردشیرخره، بناهای زیادی ساخت. او ضمن ساخت بناهای عام‌المنفعه، چهار آتشکده در چهارروستا از منطقه دشت بارین از ولایت اردشیرخُره بنا نهاد. مقال? حاضر مکان‌یابی دقیق آتشکده‌های یادشده براساس آگاهی‌های موجود در منابع تاریخی، مطالعه مسیرهای ارتباطی بین شهر بیشاپور و اردشیرخُره بنابر تحقیقات میدانی و باستان شناسی و بررسی ویژگیهای معماری آتشکده‌های موجود بر سر راه دو مسیر اصلی و عمد? این دو شهر است. بدین‌منظور عمد? تحقیقات باستان شناسی دراین‌باره بررسی شده و مورد نقد قرارگرفته و پیشنهادی برای تعیین موقعیت آتشکده‌های یادشده، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location of Fourfold Fire Temples of Mihr Narseh (A Study of Fire Temples along Bishapour-Ardashir Khorrah Route)

نویسندگان [English]

 • Javad Neyestani 1
 • Abbas Namjoo 2
 • Mehdi Mousavi KouhPar 1
چکیده [English]

Based on writing of Tabari as well as other historical researches, Mihr Narseh, Prime Minister of Bahram V (421-439 AD) founded a number of buildings in the province of Ardashir Khorrah. Among public utility buildings, he built four fire temples in four villages in Baryn plains of the same province. The current paper tries to find the exact locations of those temples based on references available in historical sources, studying communication routes between the city of Bishapour and Ardashir Khorrah as well as field and archeological studies about the features of existing fire temples along the two actual routes linked these two cities. Consequently, principal archeological researches have critically been studied and suggestions were presented for determining the location of the abovementioned fire temples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ardashir Khorrah
 • Bishapour
 • Fars
 • Mihr Narrseh
 • Sassanid
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1
3 مطالعات باستان شناسی
شهریور 1390
صفحه 159-176
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1390
 • تاریخ بازنگری: 15 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 02 شهریور 1390
 • تاریخ اولین انتشار: 02 شهریور 1390