کلیدواژه‌ها = نوسنگی
تجزیه و تحلیل دی ‌ان‌ ای باستانی (aDNA) استخوان بزهای اهلی دورۀ نوسنگی دشت‌های کاشان و قزوین

دوره 7، شماره 2، دی 1394، صفحه 33-45

10.22059/jarcs.2015.57746

جواد حسین زاده ساداتی؛ حسن فاضلی نشلی؛ مصطفی منتظرظهوری؛ شهره زارع


بررسی و مطالعة سنگ نگاره‌های نویافتة دشت توس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 21-44

محمود بختیاری شهری