نویسنده = حسن فاضلی نشلی
تعداد مقالات: 9
1. آجرهای منقوش عصر آهن ایران: گونه‌شناسی و کاربرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22059/jarcs.2020.282522.142726

اسیه دهقانی؛ حسن فاضلی نشلی


3. اهمیت و جایگاه مطالعات باستان‌شناختی (تاریخی) جوامع زرتشتیان میبد یزد

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 319-341

10.22059/jarcs.2021.266881.142623

روث یانگ؛ سید طاها هاشمی؛ اشکان پوریان اولی؛ سپیده جمشیدی یگانه؛ زینب نظری طهرانی؛ محمد حسین عزیزی خرانقی؛ حسن فاضلی نشلی


5. بررسی شیمیایی سفال‌های عصر مفرغ و آهن تپه سگزآباد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 147-164

10.22059/jarcs.2020.272487.142666

رزیتا صالحی نظامی؛ حسن فاضلی نشلی؛ امید عودباشی


7. برهمکنش های فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه داده‌های سفالی

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 57-74

10.22059/jarcs.2018.220765.142355

نرجس حیدری؛ رحمت عباس نژاد سرستی؛ حسن فاضلی نشلی


8. گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 133-158

حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری


9. تأمّلی بر مفهوم مدرک باستان شناختی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 119-133

حسن فاضلی نشلی؛ نادره عابدی