نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی

4 دانشجوی کار شناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

تپة سگزآباد از جمله اوّلین محوطه‌هایی است که طی سلسله پژوهشهای باستان‌شناس دانشگاه تهران در دشت قزوین مورد کاوش قرار گرفته است؛ نتایج این پژوهشها حاکی از وجود استقراری مداوم از اواخر هزارة سوم تا اواسط هزارة اوّل ق.م. می‌باشد. اما طی کاوش اخیر دانشگاه تهران در مهر و آبان سال 1387، تپة سگزآباد تاریخ‌گذاری مطلق شد. براساس نتایج به دست آمده، استقرار محوطه در حدود 1700 ق.م. شروع شده و نیز جنوب تپه، حاوی لایه‌های استقراری اواسط هزارة چهارم ق.م. می‌باشد؛ طی این کاوش، مشخص شد که حدّفاصل بین دو محوطة سگزآباد و قبرستان احتمالاً دارای لایه‌های استقراری نیمة دوم هزارة چهارم ق.م. می‌باشد که به وسیلة حجم بالای رسوبات، دفن شده است؛ بر این اساس، این احتمال نیز می‌رود در دورة مس سنگیِ جدید، استقرار تپه قبرستان به طرف شرق گسترش یافته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relative and Absolute Dating of TePe Sagzābad, Qazvin Plain

نویسندگان [English]

  • Hasan Fāzeli Nashli 1
  • Hojjat Dārābi 2
  • Yūsef Fallāhiyān 3
  • reza naseri 4

چکیده [English]

Sagz?b?d Mound was one of the first areas excavated in the course of archeological surveys conducted by the University of Tehran in Qazvin Plain. Findings indicate its permanent establishment since the end of the third millennium up to the mid-first millennium B.C.; However, during the recent explorations made by the University of Tehran in October and November 2008, absolute dating was carried out on Sagz?b?d Mound as a result of which the area was estimated to have been established at around 1700 B.C., in addition to the southern part of the Mound which contained layers established since the mid-fourth millennium B.C. Excavations revealed that the area between the two regions of Sagz?b?d and Qabrest?n is likely to contain layers established in the second half of the fourth millennium B.C. buried under a large amount of sediment. Accordingly, it is most probable that in the New Chalcolithic (Copper-Stone) Age the establishment of Qabrest?n Mound must have been towards the east.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absolute dating
  • Bronze Age
  • Iron Age
  • New Chalcolithic (Copper-Stone) Age
  • Relative dating
  • Sagzābād Mound