اهمیت و جایگاه مطالعات باستان شناختی (تاریخی) جوامع زرتشتیان میبد(یزد): گزارش مقدماتی بررسی مزرعه کلانتر و روستای حسن آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشیار گروه باستان شناسی

چکیده

فصل اول پروژه مطالعه باستانشناختی فرهنگ زرتشتیان میبد در اردی‌بهشت سال 1395 به انجام رسید. در این راستا، به صورتی موازی بررسی معمارانه و مطالعه مردم نگاری در منطقه صورت گرفت که طی آن با توجه به اهداف پروژه و سؤالات پژوهش اجزایی از فرهنگ مادی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا گزارش مقدماتی فصل اول در دو بخش ارائه میگردد. در ابتدا گزارش بررسی معماری ارائه می‌شود که در آن اهداف بررسی و نتایج مقدماتی آن مورد بحث قرار گرفته اند. مطالعه معمارانه در منطقه در راستای روشن کردن الگوهای ساختمان سازی و گونه نگاری معمارانه در نسبت به با شرایط زیستی مردم انجام شد. برای دستیابی به این هدف دو دسته کلی از فضا (فضاهای آیینی و فضاهای مسکونی) مورد مطالعه قرار گرفتند. بخش دوم گزارشی از مطالعه مردم نگارانه و نتایج آن است. این مطالعه با هدف دستیابی به درکی کلی از تجربه زیستن و شناخت تاریخی مردم محلی از فرهنگ مادی انجام گرفت. بدین منظور با 9 نفر از اهالی محوطه های مورد بررسی با توجه به متغیرهای سن،‌جنسیت و مذهب مصاحبه صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی مقدماتی برای دستیابی به چهارچوب‌های اولیه بررسی و مقایسه و تحلیل فصول آینده بررسی در منطقه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
واژگان کلیدی: بررسی معماری، مصاحبه، زرتشتیان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A historical archaeology of the Zoroastrian societies in Maybod (Yazd): A preliminary report of archaeological survey in the Mazra’e Kalantar and Hassan Abad village

نویسنده [English]

  • Hassan Fazeli nashli
چکیده [English]

A joint team from University of Tehran and Leicester University carried out a first season of archaeological exploration of Zoroastrian societies in Maybod of Yazad province during May of 2016 for two weeks. Historical archaeology is in its infant stage in Iran while most of data in nowadays due to the modernity has been disappeared and therefore, any researches can be consider as salvage program. The aim of this research is to answer some historical archaeology approach concerning social history and ritual activities of the last communities of Zoroastrian societies of Yazd province based on the analysis of architectural layout and ethnographic data. In this paper we represent the preliminary report of the survey results of Mazra’e Kalantar and Hassan Abad villages. In this paper we have clarified the architectural patterns and the typology of buildings of Zoroastrian communities. We have analyzed two different buildings types of religious and domestic spaces of Mazra’e Kalantar and Hassan Abad villages. The second part of this paper have focused on the ethnographic results in order to achieve a holistic understanding of life experience based on the historical knowledge of native people. the second season of this project will help us to focus more on the cultural interaction of the present and past societies of the above mentioned region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archatecture
  • Zorostian
  • Historical Archaeology
  • Mazraeheh Kalantar
  • Hassan Abad