دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-256 
2. گزارش بررسی غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای شهرستان سنقر، استان کرمانشاه (مرداد ماه 1388 )

صفحه 33-58

امیر بشکنی؛ مژگان جایز؛ مریم دهقان؛ مانا جامی الاحمدی؛ یدالله حیدری


6. روستاهای آغازین و استقرارهای پیش از تاریخی کهن درحوضه آبریز ابهر رود، شرق استان زنجان

صفحه 131-154

شکوه خسروی؛ حمید خطیب شهیدی؛ حامد وحدتی نسب؛ سجاد علی بیگی؛ ابوالفضل عالی


10. مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار)

صفحه 221-237

مریم محمدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری¬نوبری


شماره‌های پیشین نشریه