نویسنده = حاجی زاده، کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی‌های باستان‌شناختی شرق آذربایجان، فصل اول؛ شمال شهرستان نمین، استان اردبیل

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 221-238

محمد علیزاده سولا؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز افخمی