نویسنده = موسوی حاجی، سیدرسول
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و تحلیل تخت‌نشین شهر گور؛ بنایی نُه‌گنبد با کارکرد تشریفاتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-74

اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی


3. در جستجوی اورگت‌ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف ‌شده در سیستان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-132

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین


4. تحلیلی بر هویت پلاک‌های گچی شکار شاهی از چال ترخان– عشق‌آباد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-84

محمد اقبال چهری؛ مهرناز بهروزی؛ سید رسول موسوی حاجی