نویسنده = موسوی حاجی، سید رسول
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و تحلیل تخت‌نشین شهر گور؛ بنایی نُه‌گنبد با کارکرد تشریفاتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-74

10.22059/jarcs.2017.64005

اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی


3. در جستجوی اورگت‌ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف ‌شده در سیستان)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-132

10.22059/jarcs.2016.59498

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین


4. تحلیلی بر هویت پلاک‌های گچی شکار شاهی از چال ترخان– عشق‌آباد

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-84

10.22059/jarcs.2015.56672

محمد اقبال چهری؛ مهرناز بهروزی؛ سید رسول موسوی حاجی