کلیدواژه‌ها = اشکانی
مطالعه‌ی مقدماتی و معرفی جنگ‌افزارهای مکشوفه از گورستان اشکانی وِستِمین کیاسرِ ساری، بر اساس کاوش‌های سال 1394 ، 1396و1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22059/jarcs.2021.321694.143004

عبدالمطلب شریفی هولایی؛ بهمن فییروزمندی شیره جینی؛ کمال الدین نیکنامی


توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی سفال های اشکانی به دست آمده از دور دوم کاوش های قلعه یزدگرد

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 117-137

10.22059/jarcs.2020.266797.142620

علیرضا خسروزاده؛ ناصر نوروززاده چگینی؛ سامر نظری


بررسی آثار شیشه ای اشکانی کاخ شائور

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 35-54

10.22059/jarcs.2019.71081

مسلم جعفری زاده؛ آرمان شیشه گر


مطالعه‌ی تطبیقی نگارههای باستانی کوه خواجه زابل و شهر گور فیروزآباد

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 43-56

10.22059/jarcs.2018.240138.142467

غلامرضا رحمانی؛ احمد چایچی امیر خیز؛ محمد مکاری


بررسی و تحلیل استقرارهای اشکانی دامنه‌های شمالی الوند (همدان)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 135-153

عباس مترجم؛ بهزاد بلمکی