نویسنده = سید رسول موسوی حاجی
پژوهشی در گاهنگاری و کارکرد قلعه گِلی کاج قم

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-46

10.22059/jarcs.2020.240953.142471

رسول احمدی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 41-64

10.22059/jarcs.2020.301912.142874

ایمان خسروی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی


بررسی و تحلیل تخت‌نشین شهر گور؛ بنایی نُه‌گنبد با کارکرد تشریفاتی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-74

10.22059/jarcs.2017.64005

اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی


در جستجوی اورگت‌ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف ‌شده در سیستان)

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 113-132

10.22059/jarcs.2016.59498

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین


تحلیلی بر هویت پلاک‌های گچی شکار شاهی از چال ترخان– عشق‌آباد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 65-84

10.22059/jarcs.2015.56672

محمد اقبال چهری؛ مهرناز بهروزی؛ سید رسول موسوی حاجی