نویسنده = اسمعیلی جلودار، محمد اسماعیل
تعداد مقالات: 3
1. نویافته های کاوش باستان‌شناسی نجات شهری در منطقه مولوی تهران در دوران پیش‌ازتاریخ (ترانشه I)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-18

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ مهسا وهابی


2. درآمدی باستان‌شناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اشکان اولی پوریان


3. مدارکی نویافته از تولید مُهره در اوایل هزارۀ سوم ق.م در محوطۀ ریگ‌سرای ورزنه (سبا 9) (ساحل غربی باتلاق گاوخونی – اصفهان)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ زهرا کامرانی؛ سعید ذوالقدر