دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-167 
1. روش‌های باستان‌سنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تل‌آجری تخت‌جمشید

صفحه 1-19

سید محمدامین امامی؛ سیمین آریا نسب؛ حسین احمدی؛ علیرضا عسگری چاوردی؛ پیر فرانجسکو کالیری


3. تبیین فرهنگ‌های هزارۀ سوم پ.م حوضۀ رود کُر بر اساس کاوش تل گپ کناره، مرودشت

صفحه 39-58

مرتضی خانی‌پور؛ رضا نوروزی؛ رضا ناصری؛ سلمان خسروی؛ میلاد زراعت‌پیشه؛ حبیب عمادی


5. بررسی و مطالعه سفال‌های دورۀ ایلخانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی ارزانفود‌

صفحه 73-90

محمد ابراهیم زارعی؛ علی خاکسار؛ عباس مترجم؛ فرهاد امینی؛ اعظم دینی


شماره‌های پیشین نشریه