نویسنده = موسوی نیا، سید مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی باستان شناسی محوطه های اشکانی شهرستان درگز، شمال شرق ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-252

حسن نامی؛ سید مهدی موسوی نیا


2. بررسی باستان‌شناسی قلعه ایرج ورامین؛ تاریخ‌گذاری و کاربری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 189-208

سید مهدی موسوی نیا؛ محمدرضا نعمتی