نویسنده = سعیدی هرسینی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-232

مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی


2. تحلیل داده‌های باستان‌شناختی دشت هرسین در دوران مس‌و‌سنگی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-149

محمدرضا سعیدی هرسینی