کلیدواژه‌ها = الگوی استقرار
تعداد مقالات: 4
1. استقرارها و نوسانات جمعیتی حوضة رودخانه بوانات در دوران پیش ازتاریخ

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-74

10.22059/jarcs.2019.71096

مرتضی خانی پور؛ محمّدامین میرقادری؛ میثم نیکزاد؛ حبیب عمادی؛ ملیحه طهماسبی


3. پروژه باستان¬شناسی دشت مهران: زیستگاه‌های دوران روستانشینی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 11-30

10.22059/jarcs.2013.35939

اردشیر جوانمردزاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی


4. تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 127-144

10.22059/jarcs.2013.35948

محمّدامین میرقادری؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علی¬بیگی؛ میثم نیکزاد