کلیدواژه‌ها = ساختارشناسی
تعداد مقالات: 4
1. ساختارشناسی ظروف مرمری دشت جیرفت و تطبیق با سنگ‌های مرمری پراکنده در شاخابه‌های هلیل و شور، در جنوب شرق ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 225-243

10.22059/jarcs.2019.275663.142676

مهدی رازانی؛ رامین محمدی سفید خانی؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری