کلیدواژه‌ها = پتروگرافی
تعداد مقالات: 4
2. نتایج مقدماتی مطالعات پتروگرافی سفال‌های باکون الف در فارس

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-232

10.22059/jarcs.2019.71115

مریم معانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ احمد چایچی


3. ساختارشناسی سفال‌های دوره‌ی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطه‌ی باستانی کهنه‌شَهَر آذربایجان‌ غربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-17

10.22059/jarcs.2017.141742.142256

حکیمه افشاری نژاد؛ بهرام آجورلو؛ احمد جهانگیری؛ مهدی رازانی؛ کریم علیزاده


4. نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه‌های سفالی تپۀ گراتزیانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 55-66

10.22059/jarcs.2014.52674

جواد سلمانزاده؛ حسینعلی کاوش؛ حسن فاضلی نشلی؛ سید ایرج بهشتی