کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های نوسنگی و مس‌و‌سنگ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 21-37

10.22059/jarcs.2014.50390

محسن بهرامی‌نیا؛ علیرضا خسروزاده؛ محمداسماعیل اسمعیلی جلودار


4. تأثیر شبکة زهکشی بر مکان‌گزینی استقرارگاه‌های پیش‌از‌تاریخ

دوره 5، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 145-161

10.22059/jarcs.2014.50403

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان‌زاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ روح‌الله یوسفی زُشک؛ سمیرا چزغه؛ حجت‌الله احمدپور