نویسنده = علی یاری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش و فرم سفال‌های تپه اسماعیل‌آباد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-205

احمد علی یاری؛ حسن طلائی