نویسنده = بلمکی، بهزاد
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل الگوهای استقراری محوطه‌های مس‌سنگی متأخر دشت همدان بر اساس توزیع رتبه- اندازه و مدل آنتروپی شانون

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-45

بهزاد بلمکی؛ کمال‌الدین نیکنامی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی