نویسنده = کاظم پور، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بازیابی تزئینات معماری دوره تیموریان در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 239-258

مهدی کاظم پور؛ مهدی محمدزاده؛ راضیه حیدری


2. نگرشی نو به گورهای کلان سنگی آذربایجان شرقی براساس یافته‌های محوطه زردخانه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 155-174

مهدی کاظم پور؛ بهروز عمرانی؛ رضا رضالو