نویسنده = توفیقیان، حسین
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در آئین‌های تدفین دورۀ ساسانی در سواحل خلیج‌فارس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-34

حسن توفیقیان؛ محرم باستانی