آجرهای منقوش عصر آهن ایران: گونه‌شناسی و کاربرد
آجرهای منقوش عصر آهن ایران: گونه‌شناسی و کاربرد

اسیه دهقانی؛ حسن فاضلی نشلی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 45-67

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.282522.142726

چکیده
  بررسی معماری و تزئینات وابسته بدان یکی از ابزارهای اساسی باستان‌شناسان در جهت شناخت جوامع و فرهنگ‌های باستانی است. معماری عصر آهن ایران اما علیرغم اهمیت آن به عنوان پیش‌درآمد معماری دوران تاریخی (ماد ...  بیشتر
تپه ربط: خوبوشکیه باستان
تپه ربط: خوبوشکیه باستان

سعدی سعیدیان؛ فاطمه قلی زاده

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71101

چکیده
  خوبوشکیه نام سرزمین و نیز شهری سلطنتی در زاگرس شمالی بوده که یکی از مهم­ترین دولت‌های محلی بین پادشاهی‌های قدرتمند آشور نو و اورارتو طی قرون نهم تا هفتم ق.م به شمار می‌آمده است. منبع اصلی دانسته‌های ...  بیشتر