تاریخ اشکانیان و منابع سریانی نگاهی به تأثیر سنت تاریخ‌نگاری ملی ایرانیان بر منابع سریانی
تاریخ اشکانیان و منابع سریانی نگاهی به تأثیر سنت تاریخ‌نگاری ملی ایرانیان بر منابع سریانی

نرگس اسدپور؛ کمال الدین نیکنامی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.289750.142782

چکیده
  در مطالعات دوران تاریخی ایران با رگه های ناپیدا و آشکار از امپراتوری پر رمز و راز اشکانی موجه ایم که عده ای از مورخان و اندیشمندان را به خود علاقمند کرده است. پژوهش‌های امروزی با استفاده از منابع یونانی، ...  بیشتر
تاس تپه: محوطه‌ای از دورۀ اشکانی در خراسان (برمبنای شواهد میدانی و نتایج مقدماتی)
تاس تپه: محوطه‌ای از دورۀ اشکانی در خراسان (برمبنای شواهد میدانی و نتایج مقدماتی)

آزیتا میرزایی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 315-340

https://doi.org/10.22059/jarcs.2021.276241.142682

چکیده
  مرزهای شرقی ایران پیوسته دستخوش رویدادها و برهمکنش‌های فرهنگی، خصوصاً ورود اقوام گوناگونِ مناطق مرکزی آسیا در اَشکال مهاجرت و یا تهاجم بوده است. منابع کهن دانسته‌های اندکی از این دست رخدادها در اختیار ...  بیشتر
نقش عوامل محیطی در مکان‌گزینی و تکوین محوطه‌های اشکانی شمال خراسان (بخش میانی کریدور کپه‌داغ- آلاداغ)
نقش عوامل محیطی در مکان‌گزینی و تکوین محوطه‌های اشکانی شمال خراسان (بخش میانی کریدور کپه‌داغ- آلاداغ)

آزیتا میرزایی؛ رضا مهرآفرین؛ سید رسول موسوی حاجی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 327-347

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.255365.142550

چکیده
  ویژگی‌های بستر جغرافیایی و محیطی یک منطقه، نقش بنیادین در نحوه‌ی شکل‌گیری استقرارهای انسانی و تداوم حضور آنان در یک منطقۀ جغرافیایی دارد. طبیعت امکاناتی را در اختیار انسان قرار می‌دهد و انسان براساس ...  بیشتر
تأملی بر تاریخ سیاسی اشکانیان هند بر اساس منابع سکه شناسی
تأملی بر تاریخ سیاسی اشکانیان هند بر اساس منابع سکه شناسی

طاهره عزیزی پور

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 187-203

https://doi.org/10.22059/jarcs.2020.277123.142690

چکیده
  حکومت اشکانیان هند حکومت چندان شناخته شده‌ای نیست. از این دولت در تاریخ اساطیری و در کتب تاریخی صدر اسلام نامی برده نشده است. آنان بر قلمرویی که پیش از آنها هند و یونانی‌ها و سپس هند و سکایی‌ها حکومت ...  بیشتر
شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکّه‌های اشکانی 
در استان  ماد بزرگ  با روش PIXE
شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکّه‌های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE

فرهنگ خادمی ندوشن؛ محمد نایب پور؛ بیتا سودایی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 79-88

چکیده
  با مطالعة ترکیب درصد فلزّی مسکوکات نقره‌ای می‌توان به تحلیل و توضیح مکانهای ضرب سکّه و شناسایی معادن آنها پرداخت. از سوی دیگر در دور? اشکانیان برای اولین بار شاهد نام ضرابخانه بر روی مسکوکات هستیم که ...  بیشتر