کلیدواژه‌ها = متون تاریخی
تحولات تاریخی شهر نطنز با اتکاء به منابع مکتوب و شواهد معماری

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-81

10.22059/jarcs.2020.308552.142916

سیده سارا محمدی؛ حسن کریمیان؛ محسن جاوری


مکان‌یابی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسی‌های باستان‌شناختی

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 37-56

10.22059/jarcs.2019.73098

داوود پاکباز؛ جواد نیستانی؛ حسن کریمیان