کلیدواژه‌ها = زاگرس مرکزی
تعداد مقالات: 7
1. گذرگاه کوهستانی غرب زاگرس مرکزی و شاهراه خراسان بزرگ بر مهرهای دورۀ اکد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 247-266

10.22059/jarcs.2020.256044.142556

محمّدامین میرقادری؛ کمال الدین نیکنامی


4. تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 127-144

10.22059/jarcs.2013.35948

محمّدامین میرقادری؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علی¬بیگی؛ میثم نیکزاد


5. گزارش بررسی غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای شهرستان سنقر، استان کرمانشاه (مرداد ماه 1388 )

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 33-58

10.22059/jarcs.2012.35375

امیر بشکنی؛ مژگان جایز؛ مریم دهقان؛ مانا جامی الاحمدی؛ یدالله حیدری


6. عصرمفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی- ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 35-54

عباس مترجم؛ کمال الدین نیکنامی


7. تحلیل تکوین فرهنگ‌های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 66-80

احمد چایچی امیر خیز